TAND Tối cao vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm chức danh thẩm phán tòa án hai cấp tỉnh Hải Dương.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Danh thơm còn mãi, đừng ham chức tước, tiền tài

Ông Mạc Minh Quang, Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh Hải Dương được Chủ tịch nước bổ nhiệm chức danh thẩm phán cao cấp.

Hai thẩm phán sơ cấp Nguyễn Văn Quyết, Phó chánh án TAND thị xã Chí Linh và Trịnh Cẩm Vân, Phó chánh án TAND huyện Gia Lộc được bổ nhiệm chức danh thẩm phán trung cấp. 

Công bố quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ
Công bố quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ

Chủ tịch nước cũng bổ nhiệm 3 thẩm phán sơ cấp là cán bộ TAND tỉnh Hải Dương, TAND huyện Bình Giang, Tứ Kỳ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các thẩm phán nguyện tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và Hiến pháp, tuân thủ pháp luật, công tâm, bản lĩnh thực thi công lý, bảo vệ lẽ phải; tu dưỡng rèn luyện phẩm chất thanh liêm và giữ gìn danh dự của người thẩm phán, phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư trong thi hành công việc.

19 thứ trưởng giữ chức gì sau gần 5 năm được luân chuyển?

19 thứ trưởng giữ chức gì sau gần 5 năm được luân chuyển?

Trong 19 thứ trưởng và tương đương được TƯ luân chuyển về địa phương cách đây gần 5 năm, có 9 người được vào TƯ khóa 12...

Kiện toàn nhân sự 5 tỉnh thành

Kiện toàn nhân sự 5 tỉnh thành

HĐND TP Vinh, Nghệ An, các tỉnh An Giang, Bình Thuận, Nam Định, Thừa Thiên Huế cũng đã trao các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo một số đơn vị.

Quảng Ninh có 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy mới

Quảng Ninh có 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy mới

Tỉnh Quảng Ninh chức hội nghị giới thiệu chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; bầu bổ sung kiện toàn ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bộ Nội vụ điều động, bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo

Bộ Nội vụ điều động, bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân điều động, phân công ông Nguyễn Quốc Khánh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức Vụ trưởng - Thư ký Bộ trưởng.

Theo VGP