Dự hội nghị có các ông: Y Thanh Hà Niê Kđăm, ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; lãnh đạo các Ban, đơn vị Đảng ủy Khối cùng tập thể thường trực, ủy viên UB Kiểm tra Đảng ủy Khối.

Ban Bí thư chuẩn y ông Phan Công Nam, ủy viên UB Kiểm tra, Trưởng Phòng Nghiệp vụ 3 Cơ quan UB Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ giữ chức Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm trao quyết định và chúc mừng ông Phan Công Nam

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Phạm Tấn Công nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng thời đề nghị ông Phan Công Nam phát huy năng lực bản thân, không ngừng rèn luyện về tư tưởng, đạo đức, tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tư duy mới, tầm nhìn mới xứng với trách nhiệm và vị trí mà Đảng giao phó.

Tân Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra Đảng ủy Khối hứa tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ, tu dưỡng đạo đức, bản lĩnh chính trị, đoàn kết, nhất quán về chủ trương, thống nhất về hành động... cùng tập thể UB Kiểm tra Đảng ủy Khối hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ do Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu và miễn nhiệm 2 chủ tịch UBND tỉnh

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu và miễn nhiệm 2 chủ tịch UBND tỉnh

Thủ tướng vừa phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021. 

Theo VGP