Tổng bí thư yêu cầu lực lượng CAND phải là lực lượng nòng cốt, phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống.

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72 khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2016; triển khai nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phát động phong trào thi đua năm 2017 trong lực lượng CAND.
Công an phải là lực lượng nòng cốt giữ vững an ninh quốc gia

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Ảnh: CAND

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an chủ trì hội nghị.

Tổng bí thư chúc mừng những thành tích đã đạt được của CAND trong năm qua; nhấn mạnh trong những thành tựu chung của đất nước, có sự đóng góp to lớn của lực lượng.

Công an phải là lực lượng nòng cốt giữ vững an ninh quốc gia

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Tô Lâm duyệt đội danh dự CAND. Ảnh: CAND

Tổng bí thư nói, 2017 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm thứ 2 thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 và Đại hội Đảng bộ Công an TƯ lần thứ 6. 

Công an phải là lực lượng nòng cốt giữ vững an ninh quốc gia

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với các lãnh đạo Bộ Công an. Ảnh: CAND

Phân tích tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, trong bối cảnh đó, nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng Công an những yêu cầu, nhiệm vụ mới rất nặng nề.

Về phương hướng nhiệm vụ trong năm tới, Tổng bí thư yêu cầu lực lượng CAND tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an TƯ...

Công an phải là lực lượng nòng cốt giữ vững an ninh quốc gia

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu thăm quan triển lãm hoạt động xây dựng lực lượng CAND. Ảnh: CAND

Tổng bí thư yêu cầu lực lượng CAND phải là lực lượng nòng cốt, phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ; cần tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục xây dựng và củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận “lòng dân”; kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng - an ninh, quốc phòng - an ninh với kinh tế trong từng chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển.

Tổng bí thư bày tỏ tin tưởng, bước vào giai đoạn mới với khí thế mới, lực lượng Công an nhân dân luôn phát huy truyền thống quý báu “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chưa rõ Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn qua đường nào

Chưa rõ Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn qua đường nào

Các đường chính ngạch đã được kiểm tra nhưng chưa rõ ông Thanh bỏ trốn qua đường nào, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nói.

Tổng bí thư: Quân đội phải tuyệt đối kiên định với lý tưởng XHCN

Tổng bí thư: Quân đội phải tuyệt đối kiên định với lý tưởng XHCN

Quân đội phải là lực lượng tuyệt đối trung thành, tuyệt đối kiên định với mục tiêu, lý tưởng, con đường XHCN - Tổng bí thư nói.

Theo VOV