Ngày 20/8, Bộ Chính trị đã có Quyết định về việc điều động, phân công ông Nguyễn Thành Phong giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Nguyễn Thành Phong được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Ông Nguyễn Thành Phong sinh ngày 18/7/1962; quê quán: xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội: Khóa X, XI.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1981 - 6/1995: Sinh viên Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Ủy viên BCH Đoàn trường; Giảng viên, Bí thư Đoàn Trường Đại học Kinh tế, Phó Chủ tịch Hội LHTNVN Thành phố, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- 6/1995 - 2/2003: Ủy viên BTV Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố; Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn, Ủy viên BCH Đảng bộ Thành phố, Bí thư Thành Đoàn kiêm Chủ tịch Hội LHTNVN Thành phố; Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (từ 2/2002); Đại biểu Quốc hội khóa X, XI

- 2/2003 - 4/2004: Học ngoại ngữ ở Singapore và Australia

- 4/2004 - 10/2006: Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách phía Nam; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (từ 7/2005)

- 11/2006 - 1/2009: Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 2, TP Hồ Chí Minh

- 1/2009 - 10/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

- 10/2010 - 1/2011: Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

- 1/2011- 7/2013: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

- 7/2013 - 1/2015: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre

- 1/2015 - 12/2015: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh khóa IX, X

- 12/2015 - 6/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh khóa X, XI; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016, khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021

- 24/6/2021: Tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng ngày, Bộ Chính trị có Quyết định bổ nhiệm ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế , Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thu Hằng

Bộ GTVT có thêm Thứ trưởng mới

Bộ GTVT có thêm Thứ trưởng mới

Cục trưởng Cục Hàng hải Nguyễn Xuân Sang vừa nhận quyết định bổ nhiệm của Thủ tướng Chính phủ làm Thứ trưởng Bộ GTVT.