- Đoàn công tác của Thủ tướng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng làm việc chiều nay với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình.

Buổi làm việc của đoàn liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng giao, trong đó nổi bật 3 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tình hình liên quan đến hiện tượng hải sản chết do ô nhiễm môi trường; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016-2017.

Chủ tịch tỉnh chịu trách nhiệm trước Chính phủ việc đền bù cá chết

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng 

Theo báo cáo của UBND tỉnh, từ tháng 1 đến tháng 12/2016, Chính phủ, Thủ tướng giao cho tỉnh hoàn thành 153 nhiệm vụ. Tính đến nay, Quảng Bình đã thực hiện tốt 144 nhiệm vụ, trong đó có 143 nhiệm vụ đúng hạn và quá hạn 1 nhiệm vụ. Có 9 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện.

“Nhiệm vụ quá hạn liên quan đến việc tiêu hủy các lô hàng hải sản không đảm bảo ATTP. Tuy nhiên, việc thực hiện quá hạn nhiệm vụ là do yếu tố khách quan, phụ thuộc vào kết quả kiểm tra của một số bộ, ngành TƯ nên có sự chậm trễ”, ông Nguyễn Hữu Hoài - Chủ tịch UBND tỉnh thông tin.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, sự cố môi trường biển miền Trung bị ô nhiễm khiến đời sống nhân dân các địa phương bị xáo trộn, sinh kế bị thay đổi.

“Tuy nhiên, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao và có những chính sách hợp lí giúp nhân dân ổn định cuộc sống. Vấn đề là bằng mọi cách phải trả lại môi trường sống cho biển và hỗ trợ người dân để phát triển kinh tế”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Chủ tịch tỉnh chịu trách nhiệm trước Chính phủ việc đền bù cá chết

Chủ tịch tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài cho rằng, sự cố môi trường biển miền Trung đã ảnh hưởng toàn diện đến đời sống nhân dân tỉnh nhà

Cũng theo Bộ trưởng, kinh phí hỗ trợ, đền bù đã được một số địa phương hoàn tất chi trả cho người dân.

“Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng, hôm nay các bộ, ngành sẽ công bố việc hỗ trợ 100% đối với cá tiêu hủy và 30% đối với cá đưa ra tiêu thụ để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp. Chủ tịch tỉnh sẽ chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc đền bù cá chết”, Bộ trưởng Dũng nhấn mạnh.

Hải Sâm - Quang Thành