Hôm nay (29/6), HĐND TP Hải Phòng khóa XVI đã khai mạc kỳ họp thứ nhất.

Dự và phát biểu, chỉ đạo tại kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng, Hải Phòng sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa địa phương trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế, xã hội của cả nước, với bản sắc riêng.

Chủ tịch QH: Nghiên cứu chính sách đặc thù để Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động của HĐND TP Hải Phòng đã có nhiều đổi mới, chất lượng và hiệu quả; phát huy được vị trí, vai trò của mình. 

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Quốc hội mong muốn HĐND TP Hải Phòng phải chú trọng 6 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ Hải Phòng; chú trọng thực hiện ba đột phá chiến lược. Đặc biệt là chính sách, thể chế cụ thể bằng các nghị quyết thích hợp của HĐND TP; nghiên cứu, đề xuất Quốc hội, Chính phủ các thể chế, chính sách đặc thù để phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Thứ hai, Hải Phòng phải chủ động, tích cực, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trên cơ sở phát huy cao độ trách nhiệm của đại biểu.

Chủ tịch QH: Nghiên cứu chính sách đặc thù để Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững
Kỳ họp HĐND Hải Phòng khóa XVI 

Thứ ba, phối hợp, tham gia có hiệu quả các chương trình giám sát của Quốc hội tại địa phương; tham gia tích cực vào chương trình xây dựng pháp luật, các dự án luật, các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và thành phố theo chức năng, thẩm quyền được giao.
 
Thứ tư, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội, cần tăng cường hiệu quả giám sát, đồng thời huy động và phát huy sự tham của các chuyên gia, nhà khoa học trong các hoạt động của HĐND TP.
 
Thứ năm, quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng bộ máy tham mưu, giúp việc của Thường trực hội đồng, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND TP.
 
Thứ sáu, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và hoạt động của HĐND.
 
Chủ tịch Quốc hội mong muốn và tin tưởng, trong giai đoạn này, HĐND TP sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cả về tổ chức và hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục đưa Hải Phòng trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế, xã hội của cả nước.
 
Đặc biệt là tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các nhóm giải pháp về xây dựng, phát triển, hiện đại hóa đô thị mang bản sắc riêng của thành phố Cảng biển. 
 
Hải Phòng cần tăng cường thu, chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nguồn lực tập trung phát triển đột phá ba trụ cột kinh tế của thành phố: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics, du lịch - thương mại theo tiến trình đã được đề ra tại Nghị quyết 45.
 

“Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo chức năng, thẩm quyền được giao sẽ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác hướng dẫn và giám sát để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND trong cả nước nói chung và TP Hải Phòng nói riêng theo đúng quy định. 

Nhiệm kỳ mới, bộ máy mới, khí thế mới cho chúng ta tin tưởng rằng HĐND TP Hải Phòng khóa XVI sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình về quyết định những vấn đề quan trọng, góp phần phát triển thành phố, phát huy tiềm năng, lợi thế địa chính trị, vị trí trọng yếu về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng để xây dựng TP Hải Phòng ngày càng phát triển văn minh, hiện đại đáp ứng được niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân TP Hải Phòng nói riêng, niềm tin của Trung ương, Chính phủ, Quốc hội và Nhân dân cả nước nói chung”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Tại kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba và Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân.

Kỳ họp này, Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên Phạm Văn Lập được bầu làm Chủ tịch HĐND TP khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội: Sức mạnh trùng trùng điệp điệp của nhân dân qua cuộc bầu cử

Chủ tịch Quốc hội: Sức mạnh trùng trùng điệp điệp của nhân dân qua cuộc bầu cử

“Qua cuộc bầu cử này, chúng ta càng thấy được sức mạnh trùng trùng điệp điệp của nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ với cử tri Hải Phòng trong sự xúc động.

Nguyễn Thu Hằng