Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 - 2019.

Tham dự hội nghị có Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch UBMTTQ Trần Thanh Mẫn, Thượng tướng Phan Văn Giang - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Chủ tịch QH: Biên cương, bờ cõi của Tổ quốc là bất khả xâm phạm
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch QH biểu dương những nỗ lực, thành tích của các ban, bộ, ngành, địa phương, các lực lượng vũ trang, nhất là Bộ đội Biên phòng trong việc tổ chức có hiệu quả các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

Để Ngày Biên phòng toàn dân những năm tiếp theo thực sự thiết thực, ý nghĩa, Chủ tịch QH đề nghị các ban, bộ, ngành hướng trọng tâm vào một số nội dung chủ yếu:

Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt nghị quyết Đại hội toàn quốc 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 10 một cách sâu sắc.

Quán triệt, nhận thức sâu sắc, đầy đủ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Hướng mạnh vào việc giúp các địa phương xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị.

Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; đồng thời chủ động đấu tranh phòng, chống, làm thất bại luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị địa bàn biên giới, hải đảo, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Chủ tịch QH: Biên cương, bờ cõi của Tổ quốc là bất khả xâm phạm
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019

Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về kết quả thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019, cùng những bài học kinh nghiệm được rút ra từ hội nghị hôm nay của các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang nói chung, bộ đội Biên phòng nói riêng.

Quân ủy TƯ và Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền chủ động làm tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Các ban, bộ, ngành cần nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp cho địa bàn biên giới, cùng với cấp ủy, chính quyền các địa phương tạo ra sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị hướng vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới.

Tập trung xây dựng địa bàn biên giới, hải đảo ngày càng vững mạnh, trong đó chú trọng xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân trong thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng và đối ngoại nhân dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển với các nước láng giềng.

Chủ tịch QH: Biên cương, bờ cõi của Tổ quốc là bất khả xâm phạm
Trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân 

Chủ tịch QH mong muốn các đại biểu điển hình tiên tiến về dự hội nghị tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được, tích cực tuyên truyền, vận động và tổ chức cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, cùng với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng vũ trang xây dựng nền biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu mạnh.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm TCCT QĐND trình bày báo cáo tóm tắt kết qủa thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và UBMTTQ cũng đã trao bằng khen của Thủ tướng cho 33 tập thể, 4 cá nhân; bằng khen của Bộ trưởng Bộ quốc phòng cho 40 tập thể, 67 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân (giai đoạn 2009-2019).

'Lấy lòng dân ở biên giới để bảo vệ vững chắc chủ quyền'

'Lấy lòng dân ở biên giới để bảo vệ vững chắc chủ quyền'

Chủ tịch Quốc hội nói: "Tạo điều kiện cho người dân ở biên giới ổn định cuộc sống, sản xuất thì đó chính là những cột mốc vững chãi nhất".

Thái An - Ảnh: Giang Nguyễn