Lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước cũng công bố Quyết định nghỉ hưu của Bộ Chính trị đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII: Đặng Thị Ngọc Thịnh và Đào Việt Trung.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự đóng góp quan trọng của đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh và đồng chí Đào Việt Trung đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng, Nhà nước giao.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương và tặng hóa chúc mừng đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương và tặng hóa chúc mừng đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh

Chủ tịch nước nêu rõ, nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Trong bối cảnh đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện cả về kinh tế, xã hội, vừa tập trung phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa duy trì, phục hồi và phát triển kinh tế; chính trị - xã hội ổn định, quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng…

Được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, dù có sự thay đổi về nhân sự Chủ tịch nước, các đồng chí Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã nỗ lực công tác và đóng góp vào thành tựu toàn diện của đất nước. Trong kết quả đó có vai trò, đóng góp quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, của Chủ tịch nước Trần Đại Quang; đồng thời, cũng có sự đóng góp quan trọng, tích cực của đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh với vai trò Phó Chủ tịch nước, đồng chí Đào Việt Trung với vai trò Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2016-2021, trên cương vị Phó Chủ tịch nước, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh đã giúp Chủ tịch nước trong việc bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Chủ tịch nước với Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tham gia tích cực vào hoạt động chung của công tác Thi đua khen thưởng Trung ương, trực tiếp chỉ đạo Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X thành công tốt đẹp. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng có nhiều đóng góp quan trọng và nổi bật trong công tác xã hội; thực hiện tốt các chương trình công tác đối nội và đối ngoại, góp phần tích cực vào việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tăng cường hợp tác quốc tế. Đồng chí cũng đã đảm nhiệm tốt các nhiệm vụ trong thời gian giữ Quyền Chủ tịch nước từ ngày 23/9 đến ngày 23/10/2018 và những nhiệm vụ khác được Chủ tịch nước phân công.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho đồng chí Đào Việt Trung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. Trong 10 năm đảm nhiệm cương vị Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, đồng chí đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo Cơ quan hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, xây dựng Văn phòng Chủ tịch nước ngày càng vững mạnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho đồng chí Đào Việt Trung.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho đồng chí Đào Việt Trung.

Tại buổi lễ, nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân về các kết quả tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành trong năm 2021. Đồng chí bày tỏ trong quá trình công tác đã luôn rèn luyện, cống hiến, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó và dù nghỉ chế độ vẫn sẽ tiếp tục tham gia những công việc phù hợp, đóng góp, cống hiến xây dựng đất nước.

Thăng quân hàm thượng tướng cho Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Thăng quân hàm thượng tướng cho Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sáng 22/11 trao quyết định, thăng quân hàm trước thời hạn từ Phó Đô đốc Hải quân lên Thượng tướng cho Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Hoài Nam.

Theo VOV