Tờ trình của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có nội dung, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ.

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nay, do yêu cầu sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước sau Đại hội XIII, nhằm tạo sự đồng bộ trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước và công tác cán bộ, Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội xem xét việc miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình Quốc hội việc miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Sau khi nghe tờ trình của Chủ tịch nước, Quốc hội sẽ thảo luận ở đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Việc miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ được Quốc hội tiến hành vào sáng mai (2/4), bằng hình thức bỏ phiếu kín. Quốc hội dự kiến thông qua nghị quyết riêng về việc miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau khi có kết quả kiểm phiếu.

Trước đó, thông tin tại họp báo trước kỳ họp, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch nước và đây là lần đầu tiên Quốc hội sẽ bầu một đương kim Thủ tướng làm Chủ tịch nước.  

Trần Thường

Những cuộc họp lúc nửa đêm của ông Vương Đình Huệ trước khi làm Chủ tịch QH

Những cuộc họp lúc nửa đêm của ông Vương Đình Huệ trước khi làm Chủ tịch QH

Trải qua các cương vị như Bộ trưởng Tài chính, Phó Thủ tướng, Bí thư Hà Nội, ông Vương Đình Huệ đã để lại nhiều dấu ấn với những chỉ đạo quyết liệt.