Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Quảng Nam
Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Quảng Nam
Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Quảng Nam
Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Quảng Nam
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với đồng bào các dân tộc tỉnh Quảng Nam.
Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Quảng Nam
Đồng bào các dân tộc xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam dự ngày hội.
Chủ tịch nước: Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến tôn giáo và công tác tôn giáo

Chủ tịch nước: Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến tôn giáo và công tác tôn giáo

Chủ tịch nước dự Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam với chủ đề 40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam hội nhập và phát triển cùng đất nước; đồng thời đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Theo TTXVN