Chủ tịch nước dự Lễ khai giảng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Yên Bái
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các giáo viên cùng học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Yên Bái thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chủ tịch nước dự Lễ khai giảng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Yên Bái
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chủ tịch nước dự Lễ khai giảng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Yên Bái
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chủ tịch nước dự Lễ khai giảng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Yên Bái
Chủ tịch nước dự Lễ khai giảng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Yên Bái
Chủ tịch nước dự Lễ khai giảng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Yên Bái
Chủ tịch nước dự Lễ khai giảng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Yên Bái
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các giáo viên và học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Yên Bái. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chủ tịch nước dự Lễ khai giảng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Yên Bái
Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Yên Bái dự Lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo TTXVN

Chủ tịch nước: Khen thưởng những tấm gương hy sinh quên mình phòng chống dịch

Chủ tịch nước: Khen thưởng những tấm gương hy sinh quên mình phòng chống dịch

Chủ tịch nước yêu cầu khen thưởng kịp thời những tấm gương hy sinh quên mình trong công tác phòng chống dịch bệnh, kể cả những tình nguyện viên và người làm công tác thiện nguyện.