Sáng nay (7/12), phát biểu tại kỳ họp thứ 18 HĐND TP Hà Nội khoá XV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ cho hay, năm 2020  trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do đại dịch gây ra, kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì sự tăng trưởng và phát triển.

Bí thư Hà Nội: Chọn người có tín nhiệm cao nhất làm Phó Chủ tịch UBND TP
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ. Ảnh: Phạm Hải

Về cơ bản TP vẫn đạt được mục tiêu tổng quát, trong đó đạt và vượt 16/22 chỉ tiêu chủ yếu; GRDP ước tăng 3,98%, cao gấp khoảng 1,5 lần mức bình quân chung của cả nước; chỉ số giá tiêu dùng CPI được kiểm soát ở mức dưới 3%, thấp hơn bình quân chung cả nước; thu NSNN ước đạt gần 280.000 tỷ đồng, vượt mức dự toán và tăng 3,5% so với năm 2019.

Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý, phát triển đô thị được chú trọng, có nhiều chuyển biến, tiến bộ rõ nét.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm phát triển, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có nhiều tiến bộ. Các vấn đề xã hội như giảm nghèo, hỗ trợ người tàn tật, chăm lo chính sách đối với người có công, hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 được thực hiện có hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh. ..

Theo Bí thư Hà Nội, những kết quả đạt được trong năm 2020 và cả giai đoạn 2016 - 2020 là thành quả của sự cố gắng không mệt mỏi, sự chung tay góp sức của các tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, doanh nhân và lực lượng vũ trang Thủ đô.

Trong đó có đóng góp rất quan trọng của HĐND TP với vai trò, vị trí là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân Thủ đô.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Bên cạnh những thành tựu, tiến bộ đạt được, Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ cũng cho rằng, Thủ đô Hà Nội còn không ít việc chưa đáp ứng được yêu cầu và mong đợi của cử tri, nhân dân Thủ đô và các đại biểu HĐND TP.

Ông dẫn chứng như quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô. Văn hóa ứng xử của người dân ở nơi công cộng chuyển biến chưa đồng đều, thiếu bền vững. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức Đảng còn thấp... Đây là những nội dung đòi hỏi TP sớm có giải pháp khắc phục.

Lãnh đạo Thành uỷ đề nghị các đại biểu HĐND TP cần phát huy cao độ tinh thần dân chủ, trách nhiệm trước cử tri, tập trung thảo luận để làm sâu sắc hơn những kết quả đã đạt được và những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tài chính - ngân sách, đầu tư công và các nhiệm vụ khác trong năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020.

Từ đó chỉ ra các nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan và các bài học kinh nghiệm thực tiễn cho giai đoạn tới.

Ông Vương Đình Huệ cho hay, TP đã đề xuất chủ đề năm 2021 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Vì vậy, ông đề nghị các đại biểu cần thảo luận, cho ý kiến để bổ sung, hoàn thiện chủ đề công tác của năm và xem xét, quyết định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, mang tính đột phá để tạo cho được những chuyển biến căn bản trên mọi lĩnh vực ngay trong năm 2021, nhất là những vấn đề dân sinh bức xúc, tồn tại kéo dài nhiều năm.

Lãnh đạo Thành uỷ cho biết, tại kỳ họp này sẽ kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND, 5 Phó Chủ tịch UBND TP và một số ủy viên UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021.

“Căn cứ Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII và quy định của Trung ương, Thành ủy đã nghiêm túc, dân chủ, công khai tiến hành đầy đủ quy trình 5 bước, lựa chọn những đồng chí có tín nhiệm cao nhất trong số các đồng chí được quy hoạch chức danh Phó Chủ tịch UBND TP dự kiến phân công trong các lĩnh vực kinh tế tổng hợp; kinh tế ngành; quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, quản lý đô thị; văn hóa - xã hội và tài nguyên, môi trường, giải quyết khiếu nại, tố cáo”, ông Huệ nói.

Nhân sự Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND TP đã được các cơ quan chức năng của TP và Trung ương thẩm định theo quy định và giới thiệu tại kỳ họp lần này để HĐND TP xem xét, quyết định.

Ông đề nghị các đại biểu thảo luận, đánh giá và lựa chọn những cán bộ hội đủ các yếu tố đảm bảo khả năng thực thi nhiệm vụ, thực sự xứng đáng để bầu các chức danh nhằm sớm hoàn thiện tổ chức bộ máy đảm bảo thông suốt hoạt động của hệ thống chính trị.

Thanh Hóa bầu Chủ tịch HĐND tỉnh thay ông Trịnh Văn Chiến

Thanh Hóa bầu Chủ tịch HĐND tỉnh thay ông Trịnh Văn Chiến

Kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa đã bầu ra được Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Hương Quỳnh