- Liên quan đến hơn 100 tấn chất thải Formosa chôn trái phép tại trang trại của ông Lê Quang Hòa, Giám đốc công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh, công ty này đã ký kết hợp đồng trái quy định với tập đoàn Formosa (FHS).

Bản hợp đồng có giá trị từ ngày 15/3/2016 và chấm dứt sau khi công ty môi trường hoàn thành mọi nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng. Mục đích của việc ký hợp đồng này là thu gom, vận chuyển và xử lý bùn bánh của tổ xử lý nước thải công nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Trong số 14 điều khoản, điều 12 quy định cấm ghi hình khi vào công xưởng Formosa.

Theo đó, ngoại trừ trường hợp công ty môi trường xin trước và được Formosa cho phép thì nghiêm cấm công ty hoặc nhân viên của họ mang theo máy tính xách tay hoặc thiết bị điện tử có chức năng ghi hình vào xưởng.

Hợp đồng vận chuyển chất thải giữa Formosa và công ty ông Hòa

Điều khoản cấm nhân viên công ty môi trường mang máy tính, máy chụp ảnh vào Formosa.

Ngoài việc phạt 3.500.000 đồng/lần/người, Formosa sẽ tiêu tán, hoặc tiêu hủy, có biện pháp xử lý khác đối với việc lưu giữ tàng trữ thiết bị này.

Việc ký kết hợp đồng này, về phía Formosa sẽ có đơn vị thu gom chất thải. Còn công ty môi trường phải xử lý, thu gom chất thải từ KCN Formosa. Khối lượng vận chuyển thực tế sẽ được tính từ ngày 26 tháng trước đến ngày 25 tháng đó.

Lượng việc được quy định rõ mỗi tháng xử lý 30.000kg rác thải, mỗi kg rác thải FHS sẽ chi trả cho công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh 1.000 đồng (30.000.000 đồng/tháng).

Chiều 13/7, ông Võ Tá Đinh, Giám đốc Sở TN&MT Hà Tĩnh cho biết: Đây là bản hợp đồng trái quy định pháp lý giữa FHS với công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh, vì công ty này không có chức năng xử lý chất thải công nghiệp.

“ Đây là bản hợp đồng hai bên tự ý ký kết. Dù chưa thể xác định được chất thải ở trang trại này có nguy hại hay không, nhưng khẳng định việc ký kết giữa hai đơn vị này là trái luật. Nếu chất thải không nguy hại đi nữa, nhưng bất cứ là chất thải gì cũng phải được xử lý đúng nơi quy định” - ông Đinh nói.

Thiện Lương