Sáng nay, Cổng thông tin điện tử Chính phủ ra mắt chuyên trang thông tin Chính phủ điện tử cùng trang thông tin doanh nghiệp và ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng chương trình truyền thông về Chính phủ điện tử IT TODAY.

Giám sát bộ ngành, địa phương xử lý hồ sơ qua mạng

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Phó Chủ nhiệm VPCP Lê Mạnh Hà và lãnh đạo Cổng TTĐT Chính phủ nhấn nút khai trương các chuyên trang trên Cổng TTĐT Chính phủ. Ảnh: VGP

Phó chủ nhiệm VPCP Lê Mạnh Hà cho biết, chuyên trang thông tin Chính phủ điện tử sẽ liên thông kết nối các văn bản trong toàn quốc từ trung ương, VPCP đến các các bộ ngành, địa phương. Đã có 63 tỉnh thành cùng với 15 bộ ngành hoàn thành kết nối liên thông giai đoạn một.

Ngoài ra, chuyên trang còn tích hợp cả kết quả về tình trạng xử lý hồ sơ của các bộ ngành, tỉnh thành để công khai lên cổng thông tin điện tử Chính phủ. Qua đó, Chính phủ, người dân và doanh nghiệp có thể thấy có bao nhiêu % bộ ngành, tỉnh thành đúng hẹn và trễ hẹn.

Hiện đã có 53 tỉnh thành và hơn 10 bộ ngành thực hiện kết nối công khai kết quả xử lý hồ sơ trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

“Tất cả thông tin được công khai để lãnh đạo, người dân giám sát các đơn vị thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình. Đây cũng là cách để cải cách hành chính (CCHC) tốt hơn”, Phó chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh.

Giám sát bộ ngành, địa phương xử lý hồ sơ qua mạng

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình lưu ý Cổng thông tin điện tử Chính phủ phải phát huy vai trò tiên phong trong xây dựng Chính phủ điện tử, xây dựng môi trường làm việc điện tử trong bộ máy hành chính nhà nước và giao tiếp điện tử giữa các cấp chính quyền với công dân và doanh nghiệp

Ông yêu cầu sớm thiết lập và đưa vào hoạt động Cổng dịch vụ công quốc gia, thúc đẩy Chính phủ điện tử gắn với CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Cổng thông tin điện tử Chính phủ tiếp tục tham gia phát hiện, phê phán mạnh mẽ và đấu tranh có hiệu quả hơn nữa trước những hành vi quan liêu, tham nhũng, lãng phí, bảo thủ, trì trệ, tiêu cực và tệ nạn xã hội…

Thu Hằng