Ngày 6/10, Chính phủ ban hành Nghị quyết về mua vắc xin phòng Covid-19 do AstraZeneca sản xuất của Chính phủ Hungary.

Theo đó, Chính phủ đồng ý số lượng vắc xin mua, nhập khẩu, tiếp nhận viện trợ, tài trợ trong năm 2021 vượt số lượng khoảng 150 triệu liều vắc xin quy định tại Nghị quyết 21 ngày 26/2 của Chính phủ.

Chính phủ đồng ý mua, nhập vượt 150 triệu liều vắc xin phòng Covid-19
Người dân TP.HCM tiêm vắc xin phòng chống Covid-19

Ngoài ra, Chính phủ cũng đồng ý việc Thủ tướng cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu đối với việc mua 400.000 liều vắc xin phòng Covid-19 do AstraZeneca sản xuất của Chính phủ Hungary kèm theo các điều kiện.

Chính phủ giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm và khẩn trương tổ chức thực hiện việc mua vắc xin phòng Covid-19 do AstraZeneca sản xuất của Chính phủ Hungary, đảm bảo chất lượng vắc xin, hiệu quả, tiến độ trong phòng, chống dịch Covid-19.

Chính phủ đồng ý số lượng vắc xin mua, nhập khẩu, tiếp nhận viện trợ, tài trợ trong năm 2021 vượt số lượng khoảng 150 triệu liều vắc xin quy định tại Nghị quyết 21 ngày 26/2 của Chính phủ.

>>> Thông tin về Vắc xin Covid-19 mới nhất

Thu Hằng

Ngoại giao vắc xin với mục tiêu bao phủ, tiêm miễn phí toàn dân

Ngoại giao vắc xin với mục tiêu bao phủ, tiêm miễn phí toàn dân

Nỗ lực ngoại giao vắc xin đã đặt những viên gạch vững chắc cho miễn dịch cộng đồng ở nước ta.