Nhân kỷ niệm 89 năm thành lập Đảng và đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Phủ Chủ tịch.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ: “Đến đây không chỉ thắp hương tưởng niệm Bác mà chính là tự soi xét mình. Từng người đến đây phải tự soi xét lại mình, tự học tập, rèn luyện vươn lên”.

Chia sẻ của Tổng bí thư, Chủ tịch nước ở Nhà 67, nơi Bác Hồ chia xa
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67. Ảnh: Phạm Hải

Chủ nghĩa cá nhân làm người ta hư hỏng đi

Nhắc đến kỷ niệm 50 năm ngày Bác đi xa, Tổng bí thư cho biết, Bác đi rồi, để lại bản di chúc lịch sử. Ngày 3/2/1969, Bác viết "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, đến nay vẫn là bất hủ.

Theo Tổng bí thư, Bác lúc nào cũng quán triệt tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng. Rất nhiều lần Bác nói về đạo đức cách mạng. 

“Bác lo xa như thế. Điều đầu tiên là Bác nói về Đảng, cũng là nói về đạo đức. Là đầy tớ của dân suốt cả quá trình hoạt động, suốt cả cuộc đời Bác nói về đạo đức. Quan trọng hơn nữa là Bác tự nêu một tấm gương sáng về đạo đức cách mạng”, Tổng bí thư cho đó là điều rất đáng suy nghĩ. Đây chính là xuất phát từ tư tưởng rất sâu xa, sâu sắc của Bác.

Nhắc lại lịch sử năm 1927 khi Bác viết Đường Cách Mệnh, Tổng bí thư nhấn mạnh: “Bác nói rằng làm cách mệnh trước hết phải có Đảng cách mạng để trong thì tổ chức vận động dân chúng, ngoài thì liên lạc với giai cấp vô sản khắp mọi nơi. Đảng là nhân tố quyết định. Nói về Đảng trước hết là nói về đạo đức”.

Đề cập đến nội dung Bác viết trong di chúc trước hết là phải đoàn kết, Tổng bí thư cho rằng: “Bác nói có ý sâu xa lắm. Bác cũng không dùng từ 'chống chủ nghĩa cá nhân' mà dùng 'quét sạch chủ nghĩa cá nhân', nói mạnh như thế".

Chia sẻ của Tổng bí thư, Chủ tịch nước ở Nhà 67, nơi Bác Hồ chia xa
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói về ý nghĩa của việc thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Hải

Tổng bí thư nhấn mạnh, vào những dịp này, tất cả cán bộ đảng viên đều phải một lần nữa thấm nhuần tư tưởng của Bác. Bởi thực tế chưa phải ai cũng thấm nhuần hết.

“Nói ngoài miệng thôi, hô khẩu hiệu thôi chứ đụng đến cá nhân mình thì giãy nảy lên. Cái gì cũng muốn mình hơn người khác, thiệt một tí thì chịu không được. ‘Mất ăn một miếng độn gan lên đầu’ - các cụ ta nói”, Tổng bí thư lưu ý.

Ông cho rằng, chủ nghĩa cá nhân làm cho người ta hư hỏng đi, như Bác nói: “Kéo người ta xuống dốc không phanh”, rất nguy hiểm.

Nhận định, đất nước 30 năm đổi mới có được cơ đồ như ngày hôm nay cũng là theo tư tưởng của Bác, Tổng bí thư lưu ý, những người đến khu di tích Phủ Chủ tịch, khách trong nước có, khách quốc tế có, già có, trẻ có, phải làm sao truyền tải tư tưởng của Bác đến từng người.

“Vào đây không phải đi du lịch mà vào đây để thăm Bác, để tự kiểm nghiệm lại mình, giáo dục, rèn luyện, gột rửa những điều chủ nghĩa cá nhân đi”, Tổng bí thư nhấn mạnh và lưu ý, vào đây để học, học để làm người chứ không phải nhăm nhăm học để lên chức, lên quyền đi làm cán bộ. Mỗi người vào đây làm sao thấm được điều đó để tự mình trưởng thành lên.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà 67

Tổng bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà 67

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thu Hằng