- Theo Trưởng Ban Tổ chức TƯ, 1 trong các vấn đề khiến dân bức xúc là càng tinh giản biên chế, bộ máy càng phình to hơn.

Chiều nay, đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn đã làm việc với Thành ủy Hà Nội về kết quả thực hiện nghị quyết 39 gắn với thực hiện các nghị quyết của TƯ về công tác cán bộ.

HN giảm 171 trưởng, phó phòng

Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, tổng số biên chế công chức, viên chức của TP là hơn 137.000 người (công chức hơn 12.000 người), thấp hơn nhiều tổng số biên chế được TƯ giao.

Qua rà soát, sắp xếp, toàn TP đã giảm được 55 phòng ban, 130 đơn vị sự nghiệp, 35 trưởng phòng, 136 phó phòng.

TP kiên quyết sắp xếp, hợp nhất, giải thể những đơn vị sự nghiệp hoạt động không hiệu quả kéo dài hoặc chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức lại các đơn vị theo hướng giảm chi ngân sách, tăng dần tự chủ, tiến tới tự chủ hoàn toàn kinh phí.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cũng cho biết, TP đã đưa ra 4 yêu cầu khi sắp xếp lại bộ máy là phải đảm bảo ổn định tổ chức; đảm bảo bộ máy hoạt động bình thường, hiệu quả; thu gọn đầu mối “một việc chỉ một cơ quan, một cá nhân phụ trách”; không gây xáo trộn tâm lý cán bộ. 

3 vấn đề khiến dân bức xúc

Theo Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính, Hà Nội là một trong những địa phương đã thực hiện công tác này rất quyết liệt.

Qua khảo sát một số tỉnh, hiện đang nổi lên 3 vấn đề khiến người dân rất bức xúc. Đó là tình trạng bộ máy hành chính nhà nước cồng kềnh, chồng chéo, càng thực hiện tinh giản biên chế thì bộ máy càng phình to hơn, biên chế càng tăng; sự suy thoái và tiêu cực, nhũng nhiễu trong một bộ phận cán bộ công chức, viên chức nhà nước.

Ông Phạm Minh Chính đưa ra, chỉ có tinh giản bộ máy mới giảm bớt được biên chế và chỉ có giải quyết tốt được công tác cán bộ, tinh giản biên chế mới khắc phục được những tồn tại kể trên.

Ông lưu ý, tới đây khi sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế phải tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực sử dụng nhiều biên chế, chi tiêu nhiều ngân sách như y tế, giáo dục, hội đoàn, cùng đó tách dịch vụ công ra khỏi quản lý nhà nước để tiết giảm ngân sách.

Ông cũng nhấn mạnh, tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy là việc làm rất khó vì đụng chạm trực tiếp đến quyền lợi của đảng viên, công chức, viên chức, những đối tượng hưởng lương. Để triển khai thành công, đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao độ, sự nhất trí, đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị, ở TƯ cũng như ở TP, từ đó có quyết sách chính trị đúng đắn, thông tin minh bạch, rõ ràng.

H.Nhì