Theo đó, điều động ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức Bí thư Quận uỷ Cái Răng.

Cần Thơ điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt
Bí thư Thành uỷ Cần Thơ Lê Quang Mạnh trao quyết định và tặng hoa cho các cán bộ 

Ông Đỗ Thanh Thảo, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh được điều động về Sở Tài nguyên và Môi trường để bầu giữ chức Giám đốc Sở.

Ông Nguyễn Quốc Cường, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội (HĐND TP) được điều về giữ chức Phó Bí thư Quận uỷ Cái Răng.

Ông Nguyễn Hoàng Ba, Giám đốc Sở Nội vụ được điều động giữ chức Bí thư Quận uỷ Ô Môn.

Ông Châu Việt Pha, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Cờ Đỏ được điều động về Sở Nội vụ để bầu giữ chức Giám đốc Sở.

Ông Huỳnh Mười Một, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành uỷ được động giữ chức Bí thư Huyện uỷ Cờ Đỏ.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chánh Thanh tra TP được điều động về Sở Ngoại vụ TP để bầu giữ chức Giám đốc Sở.

Ông Phạm Thế Vinh, Giám đốc Sở Ngoại vụ được điều về giữ chức Phó Bí thư Quận uỷ Ô Môn.

Ông Nguyễn Vũ Phương, Bí thư Quận uỷ Ô Môn được điều động đến Hội nông dân TP để giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch hội.

Bổ nhiệm lại 2 Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ

Bổ nhiệm lại 2 Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ

Đại tá Lương Văn Bền và Đại tá Võ Văn Thăng được bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ. 

Hoài Thanh