- Hệ thống lương mới gồm có 1 bảng lương chức vụ dành cho lãnh đạo từ TƯ đến cấp xã. Mức lương này thể hiện thứ bậc trong hệ thống chính trị; giữ chức vụ lãnh đạo nào thì hưởng lương theo chức vụ đó, nếu giữ nhiều chức vụ thì hưởng 1 mức lương chức vụ cao nhất.

Tổng bí  thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết TƯ 7 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong DN.

Sếp giữ nhiều chức chỉ hưởng 1 lương cao nhất
Hội nghị TƯ 7 biểu quyết thông qua Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương. Ảnh: Nhật Bắc

Lương sẽ là nguồn thu nhập chính

Nghị quyết nhấn mạnh quan điểm "tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính bảo đảm đời sống người lao động và gia đình người hưởng lương” và hàng loạt quan điểm mới khác.

Nghị quyết đưa ra mục tiêu cụ thể theo 2 giai đoạn. Từ năm 2018- 2020, tiền lương trong khu vực công cơ bản theo chính sách cũ. Cùng với đó là hoàn thành việc xây dựng và ban hành chế độ tiền lương mới.

Từ năm 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, lương khu vực công áp dụng chế độ tiền lương mới.

Cụ thể, năm 2021, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực DN. Định kỳ thực hiện nâng mức tiền lương phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước.

Đến năm 2025, tiền lương thấp nhất của  khu vực công cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực DN. Đến năm 2030, mức lương này bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực DN.

Đối với khu vực DN, từ năm 2021, Nhà nước định kỳ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia. Các DN thương lượng, thoả thuận mức lương với người, nhà nước không can thiệp trực tiếp.

Luơng trong DNNN theo phương thức khoán chi phí gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đến năm 2025 và tiến tới giao khoán nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vào năm 2030.

Không còn phụ cấp thâm niên, chức vụ lãnh đạo, công vụ...

Chính sách tiền lương thiết kế cơ cấu, lương cơ bản chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương, các khoản phụ cấp chiếm khoảng 30%. Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương).

Theo đó, Nghị quyết yêu cầu, sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành. Trong đó, tiếp tục áp dụng phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp khu vực; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp lưu động; phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng và phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu).

Một loạt phụ cấp na ná nhau được gộp lại như: phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm gọi chung là phụ cấp theo nghề; phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

Đồng thời bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức); phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ; phụ cấp độc hại, nguy hiểm.

Cùng với đó, quy định mới chế độ phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính đối với cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh. Thực hiện nhất quán khoán quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay lương cơ sở nhân với hệ số như hiện nay. Tức là, bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể. Việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

1 bảng lương chức vụ dành cho lãnh đạo

Nghị quyết cũng đưa ra quy định hệ thống lương mới gồm có 1 bảng lương chức vụ dành cho lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) TƯ đến cấp xã. Mức lương này thể hiện thứ bậc trong hệ thống chính trị; giữ chức vụ lãnh đạo nào thì hưởng lương theo chức vụ đó, nếu một người giữ nhiều chức vụ thì hưởng 1 mức lương chức vụ cao nhất.

Cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo tương đương nhau thì hưởng mức lương chức vụ như nhau; mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp trên phải cao hơn mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp dưới.

Đồng thời, quy định một mức lương chức vụ cho mỗi loại chức vụ tương đương; không phân loại bộ, ngành, ban, uỷ ban và tương đương ở TƯ; không phân biệt mức lương chức vụ cùng chức danh lãnh đạo theo phân loại đơn vị hành chính ở địa phương mà thực hiện bằng chế độ phụ cấp.

Việc phân loại chức vụ lãnh đạo tương đương trong hệ thống chính trị để thiết kế bảng lương chức vụ do Bộ Chính trị quyết định sau khi đã báo cáo Ban Chấp hành TƯ.

Đối với công, viên chức bình thường, có 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch áp dụng chung.

Riêng lực lượng vũ trang có 3 bảng lương: 1 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm); 1 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an và 1 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an.

Nghị quyết cũng đề cập đến việc mở rộng áp dụng cơ chế thí điểm đối với một số tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ đã tự cân đối ngân sách và bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương, các chính sách an sinh xã hội được chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản.

Lương bộ trưởng có thể tăng bứt phá hơn 33 triệu đồng

Lương bộ trưởng có thể tăng bứt phá hơn 33 triệu đồng

Lương khởi điểm khu vực nhà nước sẽ tăng lên 4,14 triệu đồng. Lương chuyên gia cao cấp bậc 3 tương đương lương bộ trưởng có thể hơn 33 triệu.

2021: Lương công chức, sỹ quan sẽ tăng mạnh

2021: Lương công chức, sỹ quan sẽ tăng mạnh

Chính sách lương mới sẽ được áp dụng với cán bộ, CCVC, LLVT từ 2021, mức thấp nhất bằng mức lương thấp nhất bình quân của khu vực DN.

'Bộ trưởng lương gần 12 triệu, chúng ta có sống bằng lương?'

'Bộ trưởng lương gần 12 triệu, chúng ta có sống bằng lương?'

“Bản thân tôi là bộ trưởng lương chỉ 11,690 triệu, với mức lương này, tôi hỏi thật, chúng ta có đang sống bằng lương không?”.

Tất cả công chức, viên chức đều được tăng lương

Tất cả công chức, viên chức đều được tăng lương

Đề án cải cách tiền lương sẽ tạo ra một mặt bằng mới, tất cả cán bộ, công chức, viên chức đều được tăng lương.

Bác sỹ, giáo viên ai cũng kêu khổ: Tăng lương ai bây giờ

Bác sỹ, giáo viên ai cũng kêu khổ: Tăng lương ai bây giờ

Mấy chục năm qua, trong khi lương chưa được cải cách cơ bản, thì như một quy luật tất yếu, ngành nào cũng kêu lương thấp.

Bộ Nội vụ nói về việc rút đề xuất tăng lương giáo viên

Bộ Nội vụ nói về việc rút đề xuất tăng lương giáo viên

Theo Bộ Nội vụ, việc luật chuyên ngành quy định về lương làm phá vỡ thiết kế ban đầu của chế độ tiền lương trong hệ thống chính trị.   

Giữ 50-70% nguồn vượt thu ngân sách để tăng lương

Giữ 50-70% nguồn vượt thu ngân sách để tăng lương

Chính phủ sẽ giữ lại 70% phần tăng thu ngân sách của địa phương, 50% số vượt thu của ngân sách TƯ để tạo nguồn cải cách tiền lương từ năm 2021.

Thu Hằng