Sáng nay, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng năm học 2018-2019.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Chủ tịch Hội đồng Lý luận TƯ, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, năm học 2017-2018, Học viện đã đổi mới mạnh mẽ và toàn diện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Học viện cũng đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án chỉnh sửa, bổ sung chương trình, biên soạn giáo trình đại học chính trị văn bằng 2. Đối với chương trình bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa 13, Học viện đã xây dựng xong dự thảo khung chương trình và đang xin ý kiến của các cơ quan liên quan.

Bồi dưỡng cán bộ cao cấp, chuẩn bị nhân sự Đại hội 13
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng. Ảnh: TTXVN

Năm học 2018- 2019, Học viện tiếp tục mở rộng hợp lý quy mô gắn liền với nâng cao chất lượng đào tạo các lớp cao cấp lý luận chính trị tập trung; đẩy mạnh đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý có trình độ chuyên môn cao (bậc thạc sĩ và tiến sĩ); phối hợp với các bộ, ban, ngành TƯ và địa phương tổ chức các lớp bồi dưỡng.

Bồi dưỡng cán bộ cao cấp, chuẩn bị nhân sự Đại hội 13
Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính. Ảnh: TTXVN

Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018- 2019 của Học viện, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính gợi ý thêm một số nội dung để Học viện triển khai thời gian tới.

Theo đó, Học viện tiếp tục rà soát toàn bộ các mặt hoạt động để nâng tầm, phát triển Học viện đúng với vị trí, chức năng.

Phương pháp đào tạo và bồi dưỡng cán bộ cần mang đậm bản sắc, bản chất trường Đảng TƯ; bám sát cương lĩnh, điều lệ, chủ trương, nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội 12 và các hội nghị TƯ từ đầu khóa đến nay, đặc biệt là các hội nghị lần thứ 4, 5, 6, 7. Đồng thời, cần thiết thực gắn với các tình huống phức tạp phát sinh trong thực tiễn của địa phương và đất nước, gắn lý luận với thực tiễn.

Theo Trưởng Ban Tổ chức TƯ, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ cần bám sát các nghị quyết của TƯ và Bộ Chính trị, 2 trọng tâm và 5 đột phá của Nghị quyết TƯ 7 khóa 12 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cao cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Năm học 2018-2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được giao nhiệm vụ tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ cao cấp, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 13 của Đảng.

Ông Phạm Minh Chính đề nghị Học viện chủ động cùng Ban Tổ chức TƯ và các cơ quan liên quan sớm hoàn thành nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, lựa chọn giảng viên và cách thức tổ chức phù hợp, tích cực chuẩn bị các điều kiện có liên quan khác để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này.

Trung ương 7 là bước đệm quyết định thành công Đại hội 13

Trung ương 7 là bước đệm quyết định thành công Đại hội 13

Nguyên Phó Ban Tổ chức TƯ Nguyễn Đình Hương nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị TƯ 7 với thành công của Đại hội Đảng 13.

Cán bộ cấp chiến lược: Quy hoạch các chức danh từ Tổng bí thư

Cán bộ cấp chiến lược: Quy hoạch các chức danh từ Tổng bí thư

Sau hội nghị TƯ 7, Ban chấp hành TƯ sẽ tiến hành quy hoạch nhân sự khoá 13, trong đó có quy hoạch đối với tất cả chức danh từ Tổng bí thư.

Cán bộ cấp chiến lược phải có sức đề kháng vượt lên cám dỗ

Cán bộ cấp chiến lược phải có sức đề kháng vượt lên cám dỗ

VietNamNet trò chuyện với PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng TƯ, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.

600 cán bộ cấp chiến lược: 3 độ tuổi, có đặc thù

600 cán bộ cấp chiến lược: 3 độ tuổi, có đặc thù

600 cán bộ cấp chiến lược gồm các ủy viên TƯ, ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bộ trưởng, thứ trưởng, bí thư, chủ tịch tỉnh...

Chủ động chuẩn bị nhân sự, xây dựng 'hình ảnh' lãnh đạo chủ chốt

Chủ động chuẩn bị nhân sự, xây dựng 'hình ảnh' lãnh đạo chủ chốt

Chủ động chuẩn bị nhân sự, xây dựng "hình ảnh" các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Theo TTXVN