Bộ Tài chính: Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính Trần Văn Dũng được điều động đến nhận công tác tại Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), đồng thời được bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ nghiệp vụ 2 – Tổng cục THADS;

Phó Vụ trưởng Vụ nghiệp vụ I, Tổng Cục THADS Phan Huy Hiếu được điều động đến công tác tại Văn phòng Tổng cục THADS, đồng thời được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tổng cục THADS;

Trưởng phòng Phòng quản lý, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật Nguyễn Thanh Hà được bổ nhiệm giữ chức Phó cục trưởng Cục Quản lý, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật;

Trưởng phòng Phòng chính sách và quản lý nghiệp vụ trợ giúp pháp lý kiêm Giám đốc Trung tâm thông tin dữ liệu trợ giúp pháp lý, Cục Trợ giúp pháp lý Vũ Thị Hoàng Hà được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý;

Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng, Cục Bồi thường nhà nước Lê Thái Phương được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước;

Thư ký Bộ trưởng, Phó trưởng Ban thư ký Văn phòng Bộ Tư pháp Đỗ Xuân Quý được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ, đồng thời giao cho ông Đỗ Xuân Quý làm Trưởng ban Thư ký Văn phòng Bộ Tư pháp, Thư ký Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp, Tổng cục Hải quan bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Tổng cục Hải quan: Ngày 12/6, tại trụ sở Cục Hải quan Cao Bằng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Công Bình tổ chức lễ công bố, trao quyết định điều động ông Hoàng Khánh Hòa, Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan Cao Bằng từ ngày 15/6.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã có quyết định điều động Cục trưởng Cục Hải quan Cao Bằng Đàm Viết Nghị về công tác tại Tổng cục Hải quan từ ngày 15/6.

Bộ Tư pháp, Tổng cục Hải quan bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Tại Cục Hải quan Hà Nam Ninh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái cũng công bố và trao quyết định điều động ông Trịnh Mạc Linh, Phó Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan về làm Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh.

Bộ Tư pháp, Tổng cục Hải quan bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Ngày 11/6, tại Cục Hải quan Lạng Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Công Bình đã trao quyết định về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn.

Hai Phó chủ tịch UBND TP.HCM được phân chia lĩnh vực phụ trách

Hai Phó chủ tịch UBND TP.HCM được phân chia lĩnh vực phụ trách

 Thường trực UBND TP.HCM phân chia lĩnh vực phụ trách cho 2 Phó chủ tịch gồm ông Võ Văn Hoan phụ trách mảng đô thị và ông Ngô Minh Châu phụ trách mảng nội chính- tư pháp

Theo VGP