- Thanh tra Bộ Nội vụ kết luận Bộ TT&TT đã thực hiện việc tuyển dụng công chức 11 trường hợp đặc biệt đúng quy định.

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố kết luận thanh tra về việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, viên chức; chế độ tiền lương; công tác cải cách hành chính; cải cách chế độ công vụ, công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ TT&TT từ 2015 đến ngày 31/8/2017.

Nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác 71 trường hợp

Thanh tra Bộ Nội vụ kết luận, Bộ TT&TT giao biên chế cho các cơ quan, đơn vị trong phạm vi định mức được Bộ Nội vụ giao. Bộ đã xây dựng Đề án vị trí việc làm và được Bộ Nội vụ phê duyệt khung danh mục vị trí việc làm.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng cho biết các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động hợp đồng (LĐHĐ) trong phạm vi chỉ tiêu được giao. Tuy nhiên, có 2 cơ quan, đơn vị sử dụng 3 trường hợp để làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ và có 1 đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng số lượng người làm việc vượt 2 lao động hợp đồng so với chỉ tiêu số lượng người làm việc được Bộ TT&TT giao.

Ngoài ra, đến thời điểm thanh tra, có 4 cơ quan, đơn vị hành chính sử dụng 15 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ. 

Trong giai đoạn thanh tra Bộ TT&TT đã giải quyết về hưu trước tuổi theo diện tinh giản biên chế cho 11 trường hợp; số lượng nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc, chuyển công tác là 71 trường hợp.

Về tuyển dụng công chức, Thanh tra Bộ Nội vụ cho hay, có 1 kỳ thi tuyển công chức của Bộ TT&TT và 5 kỳ thi tuyển công chức của 4 cơ quan, đơn vị đã thực hiện theo quy định.

Tuy nhiên, thời hạn tiếp nhận hồ sơ dự tuyển đối với 2 kỳ thi của 2 cơ quan, đơn vị không đủ ít nhất 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng được công khai; Hội đồng tuyển dụng của 3 kỳ thi thành lập trước khi hết hạn nhận hồ sơ dự tuyển.

Trong giai đoạn thanh tra, Bộ TT&TT đã thực hiện việc tuyển dụng công chức 11 trường hợp đặc biệt đúng quy định.

13 hồ sơ xét tuyển đặc cách theo quy định

Về tuyển dụng viên chức, Thanh tra Nội vụ kết luận, các cơ quan, đơn vị thực hiện thi tuyển, xét tuyển viên chức theo thẩm quyền phân cấp của Bộ TT&TT, các kỳ thi tuyển viên chức được thực hiện theo quy định.

Tuy nhiên, thời hạn tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của 1 kỳ thi tuyển và 1 kỳ xét tuyển chưa đủ ít nhất 20 ngày làm việc kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai; 1 kỳ thi tuyển và 5 kỳ xét tuyển thành lập Hội đồng tuyển dụng trước khi hết hạn nhận hồ sơ dự tuyển.

Có 4 kỳ xét tuyển thực hiện việc tính điểm, xác định người trúng tuyển không đúng quy định. Cụ thể, đơn vị đã thực hiện việc ký HĐLĐ để thay thế hợp đồng làm việc đã ký kết đối với các trường hợp trúng tuyển.

Việc tiếp nhận 13 hồ sơ xét tuyển đặc cách của 7 cơ quan, đơn vị đã thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, có 1 trường họp được xét tuyển đặc cách trước khi Bộ TT&TT có văn bản công nhận kết quả.

Về chế độ tiền lương, kết luận thanh tra cho thấy, Bộ TT&TT và các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ tiền lương theo quy định. Tuy nhiên, 4 cơ quan, đơn vị ban hành một số quyết định nâng lương trước hoặc sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương; 4 cơ quan, đơn vị chưa ban hành quy chế và 6 cơ quan, đơn vị không thực hiện việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Bộ TT&TT chỉ đạo thực hiện đúng quy định của pháp luật. Đồng thời rà soát và hủy bỏ, thu hồi các quyết định về tuyển dụng không đúng quy định.

Thanh tra Nội vụ cũng kiến nghị Bộ TT&TT chấm dứt việc ký HĐLĐ làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước. Cùng với đó, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan để xảy ra những tồn tại, hạn chế đã nêu trong kết luận thanh tra để có hình thức xử lý phù hợp...

Kết luận thanh tra việc bổ nhiệm lãnh đạo tại Thanh tra CP

Kết luận thanh tra việc bổ nhiệm lãnh đạo tại Thanh tra CP

Kết luận thanh tra cho thấy, 1 quyết định điều động, bổ nhiệm của TTCP không ghi thời hạn giữ chức vụ; 2 trường hợp được điều động, bổ nhiệm vượt quá số lượng cấp phó.

Thanh tra bổ nhiệm lãnh đạo ở 14 bộ ngành, địa phương

Thanh tra bổ nhiệm lãnh đạo ở 14 bộ ngành, địa phương

Trong 16 bộ ngành, địa phương có tên trong danh sách thanh tra hành chính và chuyên đề năm 2017 của Bộ Nội vụ, có 14 cơ quan sẽ thanh tra về việc bổ nhiệm công viên chức lãnh đạo, quản lý.

Thanh tra một loạt bộ ngành việc bổ nhiệm lãnh đạo

Thanh tra một loạt bộ ngành việc bổ nhiệm lãnh đạo

Năm 2016, Thanh tra Bộ Nội vụ sẽ thanh tra chuyên ngành về cán bộ, công chức, viên chức; bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo; quản lý biên chế... tại nhiều bộ, ngành và UBND các tỉnh.

Gia Lai: Bổ nhiệm gần 300 công chức lãnh đạo thiếu tiêu chuẩn

Gia Lai: Bổ nhiệm gần 300 công chức lãnh đạo thiếu tiêu chuẩn

Theo thanh tra Bộ Nội vụ, có 283 công chức lãnh đạo, quản lý của tỉnh Gia Lai bổ nhiệm chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Hàng trăm lãnh đạo được bổ nhiệm thiếu tiêu chuẩn ở Sóc Trăng

Hàng trăm lãnh đạo được bổ nhiệm thiếu tiêu chuẩn ở Sóc Trăng

Kết luật thanh tra Bộ Nội vụ cho biết, hàng trăm cán bộ lãnh đạo, quản lý của Sóc Trăng trong quá trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại không đủ một số tiêu chuẩn.

Thu Hằng