- Bộ trưởng Trần Hồng Hà là Chủ tịch Hộiđồng giám sát việc khắc phục hậu quả gây ô nhiễm môi trường biển do xảthải của  Formosa.

Quyết định số 1610/QĐ-TNMT  về việc thành lập Hội đồng giám sát việc khắc phục hậu quả do Formosa gây ra vừa được Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà ký ban hành.

Ông Trần Hồng Hà giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng giám sát.

Bộ trưởng TN&MT là Chủ tịch Hội đồng giám sát Formosa

Bộ trưởng Trần Hồng Hà (giữa)

Các phó chủ tịch Hội đồng gồm: Đại diện Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; ông Chu Phạm Ngọc Hiển, Thứ trưởng Bộ TN&MT; ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Các ủy viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo nhiều bộ cùng một số chuyên gia khoa học trong nước và quốc tế tham gia.

Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định báo cáo đánh giá thiệt hại và giải pháp xử lý ô nhiễm do sự cố môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung; Thẩm định kế hoạch và kết quả khắc phục các vi phạm và thực hiện các cam kết về bảo vệ môi trường của công ty Formosa Hà Tĩnh.

Kiên Trung