- Rà soát tình hình xây dựng văn bản chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP yêu cầu tháo gỡ ách tắc. Trường hợp chậm trễ thì điều chuyển. "Thay người là nhanh nhất".

Sáng nay, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng chủ trì Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra rà soát chuyên đề về tình hình xây dựng các văn bản chi tiết thi hành luật, pháp lệnh của 11 bộ ngành.

Đó là Bộ NN&PTNT, Y tế, TN&MT, GD-ĐT, TT&TT, GTVT, LĐTB&XH, Công thương, Công an, Tài chính và Ngân hàng Nhà nước.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, xây dựng thể chế, chấm điểm bộ ngành

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng. Ảnh: VGP

Tinh thần của Thủ tướng là xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động, liêm chính, phục vụ, tập trung hoàn thiện thể chế, bảo đảm các quy định đi vào cuộc sống khả thi.

“Thủ tướng yêu cầu mời nhiều cơ quan báo chí để công khai cho dư luận biết. Tại phiên họp Chính phủ sắp tới, các bộ nào làm tốt, bộ nào làm không tốt cũng được công khai hết”, Chủ nhiệm VPCP nói.

Ông cũng nhắc luôn, hôm nay nhiều bộ chậm trình văn bản nhưng lãnh đạo lại vắng mặt.

“Điều đó chứng tỏ bộ rất ít quan tâm xây dựng thể chế dù đây là việc rất quan trọng. Hôm nay chỉ có lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Bộ LĐTB&XH”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng chỉ rõ.

Thay người là văn bản nhanh ngay

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP điểm danh 10 văn bản hướng dẫn (nghị định, quyết định) phải ban hành từ 1/1/2017 nhưng đến nay vẫn chưa được ban hành, quá hạn 3 tháng.

Ngoài ra, còn có 11 văn bản hướng dẫn các luật có hiệu lực từ 1/7 phải ban hành chậm nhất là từ 15/5.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, xây dựng thể chế, chấm điểm bộ ngành

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Tổ công tác kiểm tra trách nhiệm của các bộ về xây dựng thể chế, yêu cầu các bộ tham dự phải cam kết thời gian hoàn thành các văn bản này để báo chí “điểm danh”. 

“Nếu không thực hiện được thì bộ trưởng phải chịu trách nhiệm trước công luận”, Bộ trưởng nói.

Ông cũng cho biết việc kiểm tra nhằm thúc đẩy phối hợp tốt hơn giữa các bộ ngành xem khâu nào ách tắc thì tháo gỡ, ai có lỗi thì phải xin lỗi, nếu VPCP có lỗi thì Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP phải xin lỗi. Trường hợp nào để chậm trễ thì điều chuyển.

“Thay người là nhanh nhất, thay người là văn bản nhanh ngay”, Bộ trưởng nhấn mạnh và lưu ý: “Chúng ta rất minh bạch điều này. Vì đây là vấn đề rất quan trọng. Chính phủ kiến tạo mà không dựa vào thể chế thì không thể điều hành được”.

Vắng họp, nhiều bộ ngành bị nhắc đích danh

Vắng họp, nhiều bộ ngành bị nhắc đích danh

Phó chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ nêu đích danh nhiều bộ, ngành “vắng mặt không lý do” trong phiên họp UBTVQH sáng nay.

Phó Thủ tướng: 'Vắng họp bão, đề nghị loại khỏi danh sách'

Phó Thủ tướng: 'Vắng họp bão, đề nghị loại khỏi danh sách'

"Nhiều đồng chí còn thiếu trách nhiệm. Những trường hợp không đi họp, tôi đề nghị loại khỏi danh sách. Thành viên đã tham gia phải có trách nhiệm, chứ không phải ghi tên cho có".

'Ông bộ trưởng tôi cũng bộ trưởng, sao phê bình tôi'

'Ông bộ trưởng tôi cũng bộ trưởng, sao phê bình tôi'

Có những bộ có ý kiến: “Ông là Bộ trưởng, tôi cũng là Bộ trưởng, sao ông phê bình tôi”. Tôi nói: “Tôi không phê bình, tôi truyền đạt ý kiến của Thủ tướng".

Thu Hằng