VPCP vừa phát đi thư ngỏ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng về việc sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và DN trong bối cảnh dịch Covid-19.

Trong thư, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng, sự chung tay vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương và người dân, cộng đồng doanh nghiệp, việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực.

Bộ trưởng kêu gọi dân làm thủ tục trực tuyến phòng dịch
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia

Sau gần 4 tháng hoạt động (từ ngày 9/12/2019), đến nay Cổng đã có hơn 104 nghìn tài khoản đăng ký; 27,7 triệu lượt truy cập; trên 4,3 triệu lượt hồ sơ đồng bộ trạng thái phục vụ người dân, DN tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính và đặc biệt, đã có trên 23 nghìn hồ sơ xử lý thành công.

Từ 8 nhóm dịch vụ công tại thời điểm khai trương, đến nay Cổng đã cung cấp 228 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Toàn thế dân tộc Việt Nam ta hãy củng chung sức, đông lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức đế chiến thắng đại dịch Covid-19” và Chỉ thị số 16 của Thủ tướng về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị các cá nhân, tổ chức và cộng đồng DN có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến hãy truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia để đăng ký tài khoản và thực hiện theo hướng dẫn tại địa chỉ dichvucong.gov.vn.

Bộ trưởng kêu gọi dân làm thủ tục trực tuyến phòng dịch
Một số thủ tục thực hiện qua Cổng Dịch vụ công quốc gia

Theo Bộ trưởng, việc hưởng ứng của cá nhân, tổ chức và cộng đồng DN sẽ giúp phát huy tối đa lợi thế từ các hệ thống thông tin Chính phủ điện tử do VPCP và các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thời gian qua, đáp ứng yêu cầu thiết yếu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và DN, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm do dịch Covdi-19 gây ra.

Thu Hằng

Cách ly xã hội: Bãi bỏ ngay việc ngăn cấm người, xe qua lại địa phương

Cách ly xã hội: Bãi bỏ ngay việc ngăn cấm người, xe qua lại địa phương

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản hỏa tốc gửi các bộ ngành, địa phương truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị 16 về phòng chống dịch Covid-19.