Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì buổi họp triển khai quyết định về công tác cán bộ tại 15 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Theo các quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ được Bộ trưởng Bộ TT&TT ký ban hành, ông Nguyễn Huy Dũng, Cục trưởng Cục An toàn thông tin được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Tin học hóa.

Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Tin học hóa giữ chức Cục trưởng Cục An toàn thông tin.

Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục PTTH&TTĐT giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí.

Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí giữ chức Cục trưởng Cục PTTH&TTĐT.

Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng.

13-2-CTCB-4.jpg
13-2--CTCB-3.jpg
13-2--CTCB-2.jpg

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và các Thứ trưởng Bộ TT&TT trao quyết định bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm

Điều động và bổ nhiệm ông Phạm Minh Tiến, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Ngọc Đức, Chánh Văn phòng Bộ TT&TT giữ chức Vụ trưởng - Thư ký Bộ trưởng. Ông Đức có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng thành lập Hội đồng Quản lý Trung tâm Internet Việt Nam trình Bộ trưởng xem xét, phê duyệt.

Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Hoàng Phương, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức Phó chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Bộ.

Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Duy Hiếu, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính giữ chức Phó giám đốc phụ trách, điều hành Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam cho đến khi có quyết định khác.

Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Văn Tuấn, Phó cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện giữ chức Phó cục trưởng Cục Viễn thông.

Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Bá, Phó tổng biên tập Báo VietNamNet giữ chức Tổng biên tập Tạp chí Thông tin và Truyền thông. 

Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Chí Kiên, Tổng biên tập Tạp chí Thông tin và Truyền thông giữ chức Phó vụ trưởng Vụ Bưu chính.

Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Nam Trung, Phó giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam giữ chức Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, đây là sự kiện lịch sử khi lần đầu tiên Bộ TT&TT tổ chức giao nhiệm vụ cho cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ ở quy mô lớn. 

Chia sẻ với các cán bộ vừa được phân công công tác mới, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, Bộ TT&TT là Bộ nền tảng về phát triển công nghệ. Do đó, cần phải thông qua môi trường này để đào tạo ra nguồn nhân lực về công nghệ cho đất nước.

“Sự điều chỉnh lần này là rất hợp lý, trong đó có những vị trí điều chuyển đã phải cân nhắc, tìm kiếm, tính toán trong gần một năm. Mục tiêu chính, quan trọng của lần điều động và bổ nhiệm cán bộ này là để đào tạo, phát triển cán bộ”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ. 

Theo Bộ trưởng, con người chỉ có được những năng lượng mới khi nhận về mình những sứ mệnh lớn lao. 

Bộ trưởng yêu cầu các cán bộ được luân chuẩn cần thích nghi nhanh với công việc mới. Làm sao để sang tháng 3, tất cả bộ máy đều phải chạy tốt hơn so với ngày hôm nay bởi năm 2020 là năm gắn với nhiều sự kiện lớn của đất nước. 

Bày tỏ sự tin tưởng các cán bộ lãnh đạo mới được giao nhiệm vụ sẽ vượt qua được thách thức, Bộ trưởng cho rằng, sự thay đổi, luân chuyển cán bộ lần này sẽ góp phần tạo ra sự cân bằng nhờ việc kết hợp giữa đổi mới và truyền thống.

Tại hội nghị, các cán bộ nhận nhiệm vụ mới đều hứa sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ TT&TT tin tưởng giao phó.

Đại hội 13 sẽ bàn về '4 không' trong phòng chống tham nhũng

Đại hội 13 sẽ bàn về '4 không' trong phòng chống tham nhũng

Đảng ủy Bộ Nội vụ chiều qua tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị TƯ lần thứ 11 (khóa 12) của Đảng và một số văn kiện trình Đại hội Đảng 13.

Trọng Đạt