Ngày 3/5, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã trao quyết định của Bộ trưởng Tài chính điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hưng Yên giữ chức vụ Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội.

Cùng ngày, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tạ Anh Tuấn đã trao quyết định của Bộ Tài chính điều động, bổ nhiệm ông Đào Thái Phúc, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội giữ chức Giám đốc Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước.

Bộ Tài chính điều động, bổ nhiệm nhân sự Kho bạc Nhà nước
Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn trao quyết định và chúc mừng bà Nguyễn Thị Thanh Hương

Chiều 3/5, Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Nguyễn Quang Vinh đã trao quyết định của Bộ Tài chính điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thái Hà, Giám đốc Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước giữ chức Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hưng Yên.

Chúc mừng 3 cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm, lãnh đạo Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước đề nghị các đồng chí trên cương vị mới tích cực phát huy phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm công tác của bản thân, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo, công chức trong đơn vị; phối hợp hiệu quả với các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Dân mong lắm Tổng bí thư, Chủ tịch nước mau bình phục tốt

Dân mong lắm Tổng bí thư, Chủ tịch nước mau bình phục tốt

Cử tri Trần Viết Hoàn (Hà Nội) mong Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mau bình phục tốt để tiếp tục trọng trách “hai tay gìn giữ một sơn hà”.

Theo VGP