Cụ thể, tại Quyết định 1258, Thủ tướng bổ nhiệm ông Võ Thành Hưng, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước (Bộ Tài chính), giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Võ Thành Hưng sinh năm 1973, quê quán tỉnh Nghệ An. Ông Hưng từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ trưởng Vụ tài chính hành chính sự nghiệp, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước (Bộ Tài chính).

Bộ Tài chính có 2 tân Thứ trưởng
Ông Nguyễn Đức Chi

Tại Quyết định 1259, Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Chi, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính, giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính. 

Ông Nguyễn Đức Chi sinh năm 1970, quê quán Hà Nội. Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Tài chính, ông làm Tổng giám đốc Kho bạc nhà nước gần 1 năm (từ ngày 24/9/2020).

Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Chánh Văn phòng, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính); Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Trước đó, Thủ tướng đã ký quyết định 2 Thứ trưởng Bộ Tài chính: Huỳnh Quang Hải và Đỗ Hoàng Anh Tuấn nghỉ hưu theo chế độ từ 1/8.

Như vậy từ 1/8, Bộ Tài chính có 5 Thứ trưởng gồm bà Vũ Thị Mai và các ông: Trần Xuân Hà, Tạ Anh Tuấn, Võ Thành Hưng, Nguyễn Đức Chi.

Thu Hằng

Điều đặc biệt về 2 nữ thành viên hiếm hoi của Chính phủ

Điều đặc biệt về 2 nữ thành viên hiếm hoi của Chính phủ

Chính phủ có 2 nữ thành viên là Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng.