Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trao quyết định và chúc mừng ông Phạm Văn Trường

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trao quyết định chuyển công tác đối với ông Phạm Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp đến nhận công tác tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam từ ngày 26/7.

Đồng thời Bộ trưởng trao quyết định giao Quyền Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp đối với ông Nguyễn Trường Giang từ ngày 31/7.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trao quyết định và chúc mừng ông Nguyễn Trường Giang

Chúc mừng các ông Phạm Văn Trường và Nguyễn Trường Giang được bổ nhiệm vào cương vị mới, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng mong muốn các đồng chí tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, đổi mới tư duy trong công tác quản lý theo xu hướng đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Theo VGP

Bộ Tài chính điều động, bổ nhiệm nhân sự Kho bạc Nhà nước

Bộ Tài chính điều động, bổ nhiệm nhân sự Kho bạc Nhà nước

Lãnh đạo Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước vừa trao các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự.