Tại hội nghị giao ban trực tuyến ngành tổ chức xây dựng Đảng tháng 3 vào chiều qua, Chánh văn phòng Ban Tổ chức TƯ Hoàng Trọng Hưng cho biết, trong thời gian qua, toàn ngành đã tham mưu bổ sung, kiện toàn, điều động, bổ nhiệm, chỉ định, giới thiệu bầu cử hàng nghìn lượt cán bộ, trong đó có 48 trường hợp cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Bổ sung quy hoạch các chức danh diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Không phải chạy

Về tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng, ông Hưng cho biết, một số ban Tổ chức tỉnh, thành ủy đã tham mưu với ban thường vụ thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội.

Tiểu ban Điều lệ Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã xây dựng kế hoạch công tác; dự thảo đề cương báo cáo tổng kết và kế hoạch kiểm tra thực hiện điều lệ Đảng; xây dựng dự thảo báo cáo công tác xây dựng Đảng 5 năm (2016-2020).

Một số địa phương đã rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và các chức danh thuộc thẩm quyền ban thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý; kịp thời tham mưu cấp ủy kiện toàn nhân sự còn khuyết, thiếu để đảm bảo sự lãnh đạo liên tục, đồng thời chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp.

Bổ sung quy hoạch các chức danh diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý
Chánh văn phòng Ban Tổ chức TƯ Hoàng Trọng Hưng

Ban Tổ chức TƯ đã khảo sát và làm việc về công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đà Nẵng, TP.HCM, Tuyên Quang, Tây Ninh... và một số bộ, ngành TƯ.

Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính lưu ý, việc kiện toàn bổ sung cấp ủy, lãnh đạo các cấp, đảm bảo đúng điều kiện, quy trình, gắn với ĐH đảng các cấp, tiến tới ĐH Đảng 13.

“Không để chạy chức, chạy quyền, không tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, đã chạy thì không dùng. Đề nghị các đồng chí kiểm soát chặt chẽ và nghiêm túc việc này”, ông Chính nói.

Ông nhắc các cơ quan làm công tác tham mưu về công tác cán bộ (Ban Tổ chức TƯ, Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu): “Các đồng chí đã đúng tiêu chuẩn, đủ điều kiện, đúng quy trình thì cứ yên tâm không phải chạy, không phải tranh thủ ai, không phải tác động gì cả, mất thời gian mà không ai giải quyết cá nhân được”.

Ông cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới toàn diện công tác cán bộ, siết chặt kỷ luật kỷ cương nhưng đi đôi với tạo điều kiện để khuyến khích sáng tạo đổi mới, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm.

Chuẩn bị TƯ 10, hoàn thiện hồ sơ người còn tuổi ứng cử

Về công tác tháng 3, Trưởng Ban Tổ chức TƯ đề nghị tập trung chuẩn bị cho hội nghị TƯ 10, trong đó có nội dung tập trung lấy ý kiến về tổng kết Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và hướng dẫn 26 của Ban Tổ chức TƯ về tiến tới ĐH Đảng các cấp tiến tới ĐH Đảng toàn quốc.

Đồng thời, xin ý kiến đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm; đề cương tổng kết 10 năm thực hiện Điều lệ Đảng.

Bổ sung quy hoạch các chức danh diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý
Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính

Ông cũng yêu cầu các cơ quan làm công tác tham mưu phải nắm thật chắc công tác cán bộ các cấp để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thật chính xác, nhất là công tác đánh giá cán bộ, kiên quyết loại bỏ những đảng viên thoái hóa, tham nhũng, quan liêu, xa rời quần chúng.

Cùng với đó, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, luân chuyển cán bộ. Trong quy hoạch thì chú ý cơ cấu trẻ, cơ cấu nữ và cơ cấu người dân tộc.

“Rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ với các đồng chí còn tuổi ứng cử, làm sao cán bộ được bổ nhiệm thì phải đủ tiêu chuẩn, điều kiện và đúng quy trình”, Trưởng Ban Tổ chức TƯ yêu cầu, 2 năm cuối nhiệm kỳ phải tập trung nhiều cho đội ngũ cán bộ.

Có tình trạng cấp dưới nịnh cấp trên

Theo Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phú Thọ Nguyễn Văn Khỏe, kết quả về lấy phiếu tín nhiệm của tỉnh vừa qua không có hiện tượng vận động, tranh thủ và không ai có phiếu tín nhiệm thấp dưới 50%.

Tuy nhiên, trong quá trình lấy phiếu tín nhiệm còn tình trạng nể nang nên tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tín nhiệm cao rất cao, thể hiện tính chất duy tình.

“Đồng chí nào hầu hết cũng tín nhiệm rất cao nên tôi mường tượng còn nể nang”, ông Khỏe chỉ ra tình trạng trong đánh giá cán bộ, cấp trên nhận hoàn thành tốt nhưng cấp dưới lại “động viên” cấp trên đề nghị là xuất sắc.

Đây là biểu hiện của tình trạng nể nang, phản ánh không thực chất hoạt động của các tổ chức đảng.

Ông đề nghị cần cụ thể hoá hơn nữa để cách thức lấy phiếu đảm bảo bí mật, các cơ sở có khả năng phản ánh tất cả thực tế và dám nói, chấm dứt tình trạng nể nang, cấp dưới nịnh cấp trên, đánh giá không sát thực tế.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Hưng Yên Đỗ Xuân Tuyên cho biết, kết quả lấy phiếu tín nhiệm của tỉnh khách quan, không có sự tác động để làm sai lệch kết quả.

Hưng Yên có một trường hợp tín nhiệm thấp dưới 50% cần xin ý kiến Ban Tổ chức TƯ để có bước xử lý tiếp.

Trên cơ sở đó, tỉnh xem xét có đưa ra khỏi quy hoạch để đảm bảo khách quan và hiệu lực đối với việc lấy phiếu tín nhiệm.

Trưởng Ban Tổ chức TƯ: Nơi nào chạy chức, dứt khoát không dùng

Trưởng Ban Tổ chức TƯ: Nơi nào chạy chức, dứt khoát không dùng

Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính lưu ý, nơi nào chạy chức chạy quyền thì dứt khoát không dùng. Tiếp tay cho chạy chức chạy quyền là phải kỷ luật.

Thu Hằng