Đô đốc Nguyễn Văn Hiến nguyên là ủy viên TƯ Đảng, ủy viên Đảng uỷ Quân sự TƯ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó bí thư Đảng uỷ, Tư lệnh Quân chủng Hải quân.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức cho biết, kết luận của Bộ Chính trị ngoài kỷ luật về Đảng đối với ông Nguyễn Văn Hiến thì có quyết định xử lý kỷ luật về chính quyền tương ứng. Bộ Quốc phòng đang làm các thủ tục để trình cấp có thẩm quyền tiến hành kỷ luật về chính quyền theo quy định của pháp luật.

Bộ Quốc phòng thông tin việc kỷ luật Đô đốc Nguyễn Văn Hiến
Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức phát biểu trong cuộc họp báo 

Theo đề nghị của UB Kiểm tra TƯ, Ban Thường vụ Quân ủy TƯ đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo với Ban Thường vụ Quân chủng Hải quân.

Với Phó đô đốc Nguyễn Văn Tình, nguyên ủy viên TƯ Đảng, nguyên ủy viên Quân ủy TƯ, nguyên Chính ủy Quân chủng Hải quân thì thực hiện theo quyết định của Bộ Chính trị là hình thức cảnh cáo.

UB Kiểm tra TƯ cũng quyết định thi hành hình thức cảnh cáo với Chuẩn đô đốc Lê Văn Đạt, nguyên đảng ủy viên, nguyên Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức nhấn mạnh, quan điểm của Thường vụ Quân ủy TƯ trong việc xem xét thi hành kỷ luật các tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật là nghiêm minh, khách quan, đúng người, đúng quy trình, không có ngoại lệ. Qua đó tiếp tục khẳng định Đảng bộ quân đội luôn gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện nghị quyết TƯ 4 khóa 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

“Việc Thường vụ Quân ủy TƯ phải xử lý, thi hành kỷ luật các tập thể, cá nhân thuộc cơ quan đơn vị trực thuộc vi phạm kỷ luật, pháp luật trong thời gian qua là điều không mong muốn nhưng là cần thiết, vẫn phải làm để giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, giữ nghiêm pháp luật của Nhà nước và kỷ luật quân đội”, Thiếu tướng Đức nói.

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến bị cách các chức vụ trong Đảng

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến bị cách các chức vụ trong Đảng

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến bị Bộ Chính trị cách chức vụ ủy viên Đảng uỷ Quân sự TƯ nhiệm kỳ 2005-2010, ủy viên Ban BCH Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005-2010.

Thái An