Bộ Quốc phòng mới đây có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam do Ban Dân nguyện chuyển đến đề nghị "xem xét, bàn giao toàn bộ diện tích đất quốc phòng khu vực sân bay Khâm Đức, huyện Phước Sơn cho huyện Phước Sơn quản lý, sử dụng để bố trí sắp xếp dân cư, phát triển kinh tế - xã hội”.

Trước đó, ngày 5/3, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn đề nghị Bộ Quốc phòng chuyển giao đất quốc phòng sân bay Khâm Đức cho địa phương quản lý.

Bộ Quốc phòng cho hay, Sân bay Khâm Đức tại thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam có diện tích khoảng 31,6ha do Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam/Quân khu 5 quản lý.

Bộ Quốc phòng đồng ý giao 24ha đất sân bay Khâm Đức cho Quảng Nam
Một góc sân bay Khâm Đức.

Đất quốc phòng tại sân bay Khâm Đức đã được phê duyệt quy hoạch đất quốc phòng do Quân đội quản lý trên địa bàn Quân khu 5 tại Quyết định số 407/TTg ngày 13/6/1997 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 91/NQ-CP ngày 5/12/2014 và Nghị quyết số 161/NQ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ.

Hiện trạng, có 13 hộ dân lấn chiếm làm nhà ở và sản xuất nông nghiệp, diện tích khoảng 5,26ha.

Bộ Quốc phòng giao Quân chủng Phòng không - Không quân chủ trì, cùng Quân khu 5 và cơ quan chức năng phối hợp với địa phương lập quy hoạch sử dụng sân bay trên đáp ứng yêu cầu sử dụng.

Sau khi xem xét báo cáo, đề xuất, ngày 14/6, Bộ Quốc phòng có công văn trả lời UBND tỉnh Quảng Nam, đồng ý chủ trương cho phép Quân khu 5 được thực hiện các thủ tục để bàn giao khoảng 24,16ha đất quốc phòng tại sân bay Khâm Đức cho địa phương quản lý, sử dụng.

Phần diện tích còn lại khoảng 7,44ha ở phía Nam sân bay giao cho Quân khu 5 tiếp tục quản lý, sử dụng làm bãi cất hạ cánh cho máy bay trực thăng, phục vụ nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Việc chuyển giao đất quốc phòng cho địa phương được thực hiện sau khi đã hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Thành Nam

Kiến nghị sớm giao 11,8ha đất quốc phòng để mở đường nối khu Tân Sơn Nhất

Kiến nghị sớm giao 11,8ha đất quốc phòng để mở đường nối khu Tân Sơn Nhất

TP.HCM kiến nghị sớm được giao 11,8ha đất quốc phòng để làm đường nối, phục vụ khai thác nhà ga T3 cũng như 'giải cứu' ùn tắc khu Tân Sơn Nhất.