Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm

Thực hiện quyết định của Bộ Quốc phòng, Đại tá Tô Quang Hanh, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 316 được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La.

Đại tá Trần Đại Thắng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang. Thượng tá Nguyễn Văn Xuân được bổ nhiệm giữ chức vụ Sư đoàn trưởng Sư đoàn 316. Thượng tá Nguyễn Ngọc Ngân được bổ nhiệm giữ chức vụ Chính ủy Sư đoàn 316.

Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết đã chúc mừng cán bộ được điều động và bổ nhiệm. Ông yêu cầu trên cương vị công tác mới, các đồng chí cần tích cực, chủ động, phát huy dân chủ, đoàn kết xây dựng các tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Theo VGP

Bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng, Trợ lý Phó Thủ tướng

Bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng, Trợ lý Phó Thủ tướng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Bộ Quốc phòng; Trợ lý ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng.