- QH sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Tiếp đó, QH sẽ bầu Thủ tướng bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Liên quan việc bầu nhân sự lãnh đạo cấp cao nhà nước tại kỳ họp đầu tiên của QH khóa 14 được thảo luận tại phiên họp UBTVQH sáng nay, quy trình bầu sẽ diễn ra không kéo dài như công tác nhân sự tại kỳ họp cuối cùng của QH khóa 13 vừa qua.

Cụ thể, kỳ này, QH khóa 14 sẽ không thực hiện việc miễn nhiệm đối với các chức danh vừa được kiện toàn của khoá trước.

Bỏ phiếu kín bầu Thủ tướng nhiệm kỳ mới

Đại biểu QH khóa 13 bỏ phiếu ngày 30/3/2016. Ảnh: Hoàng Long

Theo lịch trình dự kiến, ngày 21/7, Chủ tịch QH khóa 13 Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt UBTVQH khóa13 trình bày tờ trình về dự kiến nhân sự để QH bầu Chủ tịch QH, Phó Chủ tịch QH, UBTVQH.

Công tác bầu các nhân sự của QH diễn ra ngay chiều cùng ngày bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi QH biểu quyết thông qua nghị quyết bầu các chức danh, tân Chủ tịch QH nhiệm kỳ mới sẽ tuyên thệ.

Chiều 25/7, QH sẽ biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Sau đó, QH bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín; QH thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Tiếp đó, tân Chủ tịch nước cũng tuyên thệ.

Chiều 26/7, Chủ tịch nước sẽ trình bày tờ trình về dự kiến nhân sự để QH bầu Thủ tướng Chính phủ. QH sẽ thảo luận ở các đoàn QH về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ trước khi bỏ phiếu chính thức.

Ngày 27/7, QH thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử. QH sẽ bầu Thủ tướng bằng hình thức bỏ phiếu kín. QH thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Thủ tướng bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Cuối cùng Thủ tướng tuyên thệ.

Dự kiến chương trình kỳ họp cũng nêu rõ ngày 28/7, Thủ tướng trình bày tờ trình về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; Chủ nhiệm UB Pháp luật trình bày báo cáo thẩm tra về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ. 

Các đoàn sẽ thảo luận về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ. QH thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Thủ tướng trình bày tờ trình đề nghị QH phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, các bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ…

Ngày 29/7, QH phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, các bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về các chức danh này bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Việc bỏ phiếu bầu nhân sự nhiệm kỳ mới tại kỳ họp đầu tiên của QH khóa 14 là vấn đề quy trình, thủ tục theo quy định. Nhân sự cụ thể của khoá mới đã được Bộ Chính trị, TƯ Đảng sau lần Đại hội Đảng thứ 12 đã thống nhất giới thiệu và những vị được dự kiến cũng đều đã trúng cử đại biểu QH khóa 14.

L.Thư