- Thanh tra Bộ Nội vụ kết luận việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng được sở LĐTB&XH Hải Dương thực hiện theo quy định. Các công chức được bổ nhiệm cơ bản đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Liên quan đến việc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hải Dương có 46 công chức thì có đến 44 người làm lãnh đạo từ cấp phó phòng trở lên, mới đây Thanh tra Bộ Nội vụ đã ban hành thông báo kết luận thanh tra, trong đó chỉ ra nhiều mặt tồn tại trong việc bổ nhiệm trên.

Thông báo kết luận số 40/TB-TTBNV của Thanh tra Bộ Nội vụ về việc thanh tra đột xuất việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng; số lượng phó trưởng phòng và việc ký hợp đồng làm công tác chuyên môn của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hải Dương nêu rõ: 

Các văn bản pháp luật được Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hải Dương sử dụng làm cơ sở pháp lý để thực hiện việc tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng; số lượng phó trưởng phòng là cơ bản phù hợp với quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hải Dương chưa kịp thời tham mưu UBND tỉnh Hải Dương ban hành văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp phòng để làm căn cứ thực hiện.

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hải Dương, nơi có 46 công chức thì có tới 44 lãnh đạo, khiến dư luận thắc mắc trong thời gian vừa qua.

Trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức giai đoạn từ 1/1/2014 đến 15/10/2016, Sở LĐTB&XH tỉnh Hải Dương có hai trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức. 

Trong đó có một trường hợp đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và được UBND tỉnh Hải Dương tuyển dụng theo thẩm quyền. Trường hợp còn lại không đảm bảo đầy đủ theo quy định (đến nay đã chuyển công tác).

Việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Nuôi dưỡng tâm thần người có công và xã hội Hải Dương năm 2016 còn nhiều thiếu sót, tồn tại. 

Đó là kế hoạch tuyển dụng viên chức tại trung tâm yêu cầu trình độ, chuyên ngành đào tạo của vị trí việc làm quản lý bệnh nhân lao động lý liệu pháp không phù hợp với khung năng lực của vị trí việc làm quản lý bệnh nhân lao động lý liệu pháp được ban hành kèm theo đề án vị trí việc làm do trung tâm xây dựng. 

Trung tâm xếp lương ngạch chuyên viên đối với năm viên chức trúng tuyển vị trí quản lý bệnh nhân lao động lý liệu pháp là không phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng.

Bổ nhiệm lãnh đạo thực hiện theo quy định

"Nhìn chung, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng được sở LĐTB&XH Hải Dương thực hiện theo quy định. Đa số trình tự, thủ tục bổ nhiệm được triển khai trên thực tế; các công chức được bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo, quản lý cơ bản đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định", kết luận thanh tra nêu rõ.

Trong việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Sở LĐ-TB&XH tỉnh Dương, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng chỉ ra một số thiếu sót như:

Có 2 công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng phòng khi chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn ngạch công chức hành chính. Một số trường hợp có thời gian làm công chức tại Sở LĐ-TB&XH tỉnh Dương chưa đảm bảo để đánh giá, nhận xét về kết quả thực hiện nhiệm vụ, khả năng quy tụ nhưng đã được bổ sung quy hoạch và được bổ nhiệm phó trưởng phòng. Một số trình tự bổ nhiệm chưa được thể hiện bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm.

Trong quá trình thanh tra, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hải Dương quyết định cho 7 công chức thôi giữ chức vụ phó trưởng phòng (theo đơn tự nguyện thôi giữ chức vụ của công chức) và một phó trưởng phòng chuyển công tác nên đến ngày 18/11/2016, số lượng phó trưởng phòng của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hải Dương là 23 người.

Tuy nhiên, hiện nay Phòng Kế hoạch tài chính và Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em còn có số lượng phó trưởng phòng nhiều hơn mỗi phòng một người so với số lượng đề xuất tại đề án xác định vị trí việc làm.

Thanh tra Bộ Nội vụ đã đưa ra những kiến nghị cụ thể với Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương: “Xây dựng, ban hành văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc Sở để làm căn cứ thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh. 

Chỉ đạo Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hải Dương xây dựng, điều chỉnh đề án vị trí việc làm phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế và giảm số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức; thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm để có hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến những thiếu sót, tồn tại được nêu trong kết luận thanh tra”.

Chủ nhiệm UBKT Hà Giang nói về loạt lãnh đạo mang họ Bí thư tỉnh

Chủ nhiệm UBKT Hà Giang nói về loạt lãnh đạo mang họ Bí thư tỉnh

Trao đổi với VietNamNet, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Giang cho biết: Một số thông tin là chưa chính xác, cần được kiểm chứng.

Cả nhà làm quan huyện: Đẩy tới đẩy lui đều anh em cả

Cả nhà làm quan huyện: Đẩy tới đẩy lui đều anh em cả

UB Kiểm tra Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã báo cáo vụ việc tới Ban thường vụ Tỉnh ủy để xác minh thông tin “cả nhà làm quan huyện".

Cả nhà Chủ tịch huyện “làm quan” là đúng quy trình

Cả nhà Chủ tịch huyện “làm quan” là đúng quy trình

Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ cho biết, việc tuyển dụng, bổ nhiệm người thân của Chủ tịch UBND huyện Phong Điền là đúng quy trình.

Thu Hằng