- Theo Bộ Nội vụ, luật chuyên ngành quy định về lương, cả phụ cấp làm phá vỡ thiết kế ban đầu của chế độ tiền lương trong hệ thống chính trị, làm phát sinh bất hợp lý giữa các ngành nghề.

Tại họp báo thường kỳ chiều nay, ông Nguyễn Tiến Thành, Chánh văn phòng Bộ Nội vụ giải đáp một số vấn đề dư luận quan tâm, trong đó có đề nghị không quy định tiền lương của nhà giáo trong dự thảo luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục.

Bộ Nội vụ nói về việc rút đề xuất tăng lương giáo viên
Ông Nguyễn Tiến Thành, Chánh văn phòng Bộ Nội vụ. Ảnh: T.Hằng

Ông Thành cho biết, kết luận của hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành TƯ khóa 9 về cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công, đối với cán bộ, viên chức ở các ngành sự nghiệp áp dụng chung một bảng lương để làm căn cứ cho việc cấp hoặc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước, để đóng - hưởng bảo hiểm xã hội, đóng bảo hiểm y tế, trả lương ngày nghỉ chế độ.

Tiền lương thực trả phụ thuộc vào nguồn thu và kết quả hoạt động của từng đơn vị sự nghiệp, các ngành Giáo dục, Y tế… được thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi phù hợp.

Căn cứ quy định nêu trên, Chính phủ đã ban hành nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; ban hành một số văn bản về chế độ phụ cấp đối với nhà giáo.

Đến nay, nhà giáo được xếp lương theo chức danh nghề nghiệp quy định tại bảng 3 (bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước) ban hành kèm theo nghị định 204 được hưởng các chế độ phụ cấp lương đối với viên chức trên cùng địa bàn làm việc và được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề với mức cao nhất đến 70% và phụ cấp thâm niên nghề. Đây là sự ưu đãi của nhà nước đối với nhà giáo.

Ngoài ra, hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành TƯ khóa 11 về “Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020” có nêu rõ, việc áp dụng một bảng lương chung, thực hiện chính sách đặc thù ngành nghề bằng chế độ phụ cấp; nghiên cứu mở rộng khoảng cách giữa các bậc lương cho phù hợp. Đồng thời rà soát, xác định rõ các đặc thù, trên cơ sở đó xây dựng, hoàn thiện các chế độ trợ cấp, phụ cấp để đảm bảo công bằng, hợp lý, nhất là các chế độ phụ cấp theo nghề (thâm niên, ưu đãi, trách nhiệm theo nghề, công vụ).

Bộ Nội vụ cho rằng trong thời gian qua, nhiều bộ, ngành khi xây dựng luật chuyên ngành đã đưa quy định về tiền lương (cả phụ cấp) làm phá vỡ thiết kế ban đầu của chế độ tiền lương trong hệ thống chính trị, làm phát sinh bất hợp lý giữa các ngành, nghề.

Hiện nay, Ban chỉ đạo TƯ về nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đứng đầu đang xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các DN, báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ trình hội nghị TƯ 7 khóa 12.

Vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị không quy định tiền lương của nhà giáo tại dự thảo luật Giáo dục sửa đổi để nghiên cứu, xây dựng ban hành đồng bộ với chế độ tiền của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong hệ thống chính trị, bảo đảm tương quan chung, phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước.

Giữ 50-70% nguồn vượt thu ngân sách để tăng lương

Giữ 50-70% nguồn vượt thu ngân sách để tăng lương

Chính phủ sẽ giữ lại 70% phần tăng thu ngân sách của địa phương, 50% số vượt thu của ngân sách TƯ để tạo nguồn cải cách tiền lương từ năm 2021.

Đề xuất quy định mới về thang lương, bảng lương

Đề xuất quy định mới về thang lương, bảng lương

Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương. Trong đó, đề xuất quy định mới về nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương.

Nếu chỉ có lương thì đào đâu ra biệt phủ

Nếu chỉ có lương thì đào đâu ra biệt phủ

Với mức lương của cán bộ, công chức hiện nay, chỉ đủ xây mái nhà đơn sơ, cả đời cũng không thể có biệt phủ.  

Trả lương theo bằng cấp phức tạp, không hiệu quả

Trả lương theo bằng cấp phức tạp, không hiệu quả

Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam nói, Việt Nam nên thiết kế chế độ lương dựa trên hiệu quả công việc chứ không dựa trên bằng cấp.

Thu Hằng