Cụ thể, tại quyết định số 598, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm ông Cấn Đình Tài, hàm Vụ trưởng từ thư ký lên làm trợ lý của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Tại quyết định số 597 Thủ tướng quyết định bổ nhiệm ông Lê Thanh Hải, hàm Vụ trưởng, từ chức thư ký lên làm trợ lý của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình.

Theo VGP

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thiếu tướng làm Thứ trưởng Bộ Công an

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thiếu tướng làm Thứ trưởng Bộ Công an

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Công an: Thiếu tướng Lê Quốc Hùng và Thiếu tướng Lê Tấn Tới.