-Thủ tướng quyết định điều động ông Nguyễn Đức Bình giữ chức vụ Trợ lý ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình.

Tại quyết định 2489/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định điều động ông Nguyễn Đức Bình, Trợ lý ông Trương Hòa Bình, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về Văn phòng Chính phủ và bổ nhiệm giữ chức vụ Trợ lý  ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình.

Bổ nhiệm Trợ lý Phó Thủ tướng
Ông Nguyễn Đức Bình

Theo hệ thống tổ chức nhân sự hiện nay, Trợ lý của uỷ viên Bộ Chính trị là cán bộ tương đương cấp thứ trưởng (do Ban Bí thư quản lý).

Ông Nguyễn Đức Bình là phó giáo sư, tiến sĩ, ông từng là Chánh án TAND TP Hà Nội.

Đ.Bổng