Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định về việc bổ nhiệm ông Lê Sỹ Bảy giữ chức Phó tổng Thanh tra Chính phủ.

Ông Lê Sỹ Bảy sinh năm 1966, quê quán tỉnh Thanh Hóa.

Ông Bảy có nhiều năm gắn bó và trải qua nhiều vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ.

Như vậy, hiện nay Thanh tra Chính phủ có Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong, các Phó Tổng Thanh tra gồm các ông: Đặng Công Huấn, Bùi Ngọc Lam, Trần Ngọc Liêm, Trần Văn Minh và Lê Sỹ Bảy.

Thành Nam

Ông Trương Hải Long làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Ông Trương Hải Long làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Ông Trương Hải Long, sinh năm 1976, Vụ trưởng Vụ Công chức Viên chức được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ