Thống đốc NHNN Việt Nam, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định bổ nhiệm lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Cụ thể, Thống đốc NHNN bổ nhiệm ông Trần Văn Tần, Trưởng phòng Phòng Tín dụng ngành Nông nghiệp, Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế kể từ ngày 1/4/2017. Thời hạn giữ chức vụ của ông Tần là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt NHNN, UBND tỉnh Bắc Ninh
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định bổ nhiệm lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị trực thuộc

Đồng thời, Thống đốc NHNN bổ nhiệm bà Hà Thu Giang, Trưởng phòng Tín dụng chính sách nhà nước, Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế từ ngày 1/4/2017. Thời hạn giữ chức vụ của bà Giang là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Trước đó, Thống đốc NHNN đã bổ nhiệm ông Đoàn Văn Thắng - Phó Tổng GĐ, phụ trách Ban Điều hành giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng GĐ VAMC kể từ ngày 1/4/2017.

Cùng với đó, ngày 30/3, UBND tỉnh Bắc Ninh có quyết định đối với ông Ngô Minh Châu, Phó GĐ Sở TN&MT, kiêm Chủ tịch công ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh thôi giữ chức Phó GiĐ Sở này để đảm nhiệm Chủ tịch (chuyên trách) công ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh kể từ ngày 1/4/2017.

Đồng thời, UBND tỉnh Bắc Ninh ra quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Xuân Chín giữ chức Phó GĐ Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/4/2017.

Theo VGP