Bộ Tài chính: Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng quyết định điều động, bổ nhiệm ông Triệu Thọ Hân, Vụ trưởng Vụ Đầu tư, giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA của Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trao quyết định cho ông Triệu Thọ Hân

Điều động và giao nhiệm vụ cho ông Đinh Trần Lợi, Vụ trưởng Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt, giữ chức Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trao quyết định cho ông Đinh Trần Lợi

Giao nhiệm vụ điều hành Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt cho ông Lưu Đức Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trao quyết định cho ông Lưu Đức Minh

Bổ nhiệm ông Dương Bá Đức, Trưởng phòng Vụ Đầu tư, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trao quyết định cho ông Dương Bá Đức

Phát biểu tại lễ công bố, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị các cán bộ được điều động, bổ nhiệm tiếp tục phát huy kinh nghiệm công tác để tổ chức điều hành hiệu quả công việc của đơn vị, phối hợp tốt với các đơn vị trong và ngoài Bộ, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Tổng cục Hải quan: Ngày 11/6, đã tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Công Bình trao quyết định cho ông Nguyễn Hoàng Tuấn

Tại buổi lễ, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Công Bình đã trao quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn.

Tổng Cục Hải quan cũng thông báo quyết định điều động và bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn Hoàng Khánh Hòa làm Cục trưởng Cục Hải quan Cao Bằng kể từ ngày 15/6.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng chúc mừng ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Hoàng Khánh Hòa

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Công Bình tin tưởng rằng trên cương vị mới, hai cán bộ sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm công tác, đoàn kết, tập trung dân chủ, phối hợp tốt với các ngành, cơ quan liên quan, các lực lượng từ Trung ương đến địa phương và cán bộ, công chức của Hải quan Lạng Sơn, Cao Bằng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Bổ nhiệm nữ Phó Chủ nhiệm VP Quốc hội

Bổ nhiệm nữ Phó Chủ nhiệm VP Quốc hội

Văn phòng Quốc hội tổ chức lễ công bố và trao nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. 

Theo VGP