Cụ thể, tại Quyết định số 226, Bộ trưởng Nội vụ điều động, bổ nhiệm ông Phạm Đức Toàn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng TƯ.

Tại Quyết định số 227, Bộ trưởng Nội vụ điều động, bổ nhiệm ông Phan Trung Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Tại Quyết định số 228, Bộ trưởng bổ nhiệm ông Nguyễn Phi Đa, Chuyên viên chính – Thư ký Bộ trưởng giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ.

Chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị các cơ quan, đơn vị trong Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nhân sự mới được điều động, bổ nhiệm trong công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị, của Bộ.

Đồng thời, Bộ trưởng đề nghị các cán bộ mới được điều động, bổ nhiệm luôn giữ vững phẩm chất chính trị, bản lĩnh vững vàng, tiếp tục nỗ lực học hỏi, phấn đấu hơn nữa để hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao.

Theo VGP

Công bố quyết định của Thủ tướng về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Thủ tướng về công tác cán bộ

Chiều qua, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng về công tác cán bộ.