Bộ trưởng Công an, Viện trưởng VKSNDTC vừa quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ một số đơn vị trực thuộc.

Bộ Công an: Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Bộ Công an đã trao các quyết định nhân sự lãnh đạo Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng.

Bộ trưởng Công an quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Cảnh sát PCCC Hải Phòng đối với Thiếu tướng Lê Quốc Trân.

Bổ nhiệm nhân sự Bộ Công an, Viện KSNDTC

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND trao quyết định và chúc mừng lãnh đạo Cảnh sát PCCC Hải Phòng

Kéo dài thời gian giữ chức vụ đến thời điểm đủ tuổi chờ hưu đối với Đại tá Đào Ngọc Minh. Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc PCCC TP Hải Phòng đối với Đại tá Phạm Viết Dũng.

Viện KSNDTC: Phó viện trưởng VKSNDTC Lê Hữu Thể đã trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên cao cấp cho 25 người; bổ nhiệm Kiểm sát viên trung cấp cho 7 cán bộ Viện KSND cấp cao tại TP.HCM (Viện cấp cao 3).

Bổ nhiệm nhân sự Bộ Công an, Viện KSNDTC

Phó Viện trưởng VKSNDTC Lê Hữu Thể trao quyết định và chúc mừng các Kiểm sát viên cao cấp

Theo VGP