- Ông Nguyễn Hữu Việt, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, nguyên Bí thư quận 9 được bổ nhiệm về công tác tại Ban Tuyên giáo TƯ phía Nam.

Cụ thể, theo quyết định trao sáng nay, Ban Tuyên giáo TƯ tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Việt, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM về công tác tại Ban Tuyên giáo TƯ.

Bổ nhiệm nhân sự Ban Tuyên giáo TƯ tại TP.HCM

Ông Võ Văn Phuông, ủy viên TƯ Đảng, phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ trao quyết định cho ông Nguyễn Hữu Việt sáng nay 

Ông Việt được bổ nhiệm chức vụ phó Vụ trưởng Cơ quan Thường trực Ban tuyên giáo TƯ tại TP.HCM từ ngày 5/5.

Trước đó, ông Việt đã trải qua nhiều chức vụ công tác Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, nguyên Bí thư quận 9.

Văn Bình