Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức công bố các quyết định của Bộ trưởng Công an về bổ nhiệm, điều động chỉ huy một số đơn vị nghiệp vụ cấp tỉnh và công an địa phương.

Có 8 sĩ quan Công an tỉnh Tiền Giang được bổ nhiệm, điều động theo quyết định này.

Cụ thể, Thượng tá Phan Văn Khoa, Trưởng phòng Tham mưu được điều động làm Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị.

Thượng tá Lê Quốc Thắng, Phó trưởng phòng Tham mưu được bổ nhiệm Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh.

Bổ nhiệm, điều động 8 vị trí lãnh đạo tại Công an Tiền Giang
Bổ nhiệm, điều động 8 vị trí lãnh đạo tại Công an Tiền Giang
Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang trao quyết định cho Thượng tá Phan Văn Khoa và Thượng tá Lê Quốc Thắng. Ảnh: Công an Tiền Giang

Thượng tá Võ Quang Ái, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh được điều động đến nhận nhiệm vụ Trưởng Công an thị xã Cai Lậy.

Thượng tá Nguyễn Văn Thái, Phó trưởng Công an huyện Chợ Gạo được điều động đến nhận nhiệm vụ Chánh Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Thượng tá Mai Văn Sơn, Phó trưởng phòng Hồ sơ được bổ nhiệm Trưởng phòng Hồ sơ Công an tỉnh.

Bổ nhiệm, điều động 8 vị trí lãnh đạo tại Công an Tiền Giang
Bổ nhiệm, điều động 8 vị trí lãnh đạo tại Công an Tiền Giang
Thượng tá Nguyễn Văn Thái nhận Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh. Ảnh: Công an Tiền Giang

Thượng tá Mai Hữu Đức, Trưởng Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị Công an tỉnh được điều động đến nhận nhiệm vụ Trưởng Công an huyện Chợ Gạo.

Thượng tá Nguyễn Văn Dân, Phó trưởng Công an huyện Châu Thành được điều động đến nhận nhiệm vụ Trưởng phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Công an huyện Tân Phước được bổ nhiệm Trưởng công an huyện Tân Phước.

Tại các buổi lễ trao quyết định, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã giao nhiệm vụ cho 8 chỉ huy mới được điều động, bổ nhiệm.

Đồng thời chỉ đạo các chỉ huy trên cương vị công tác mới, phải tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Xử nghiêm cán bộ liên quan vụ Bộ Công an phá trường gà ở Tiền Giang

Xử nghiêm cán bộ liên quan vụ Bộ Công an phá trường gà ở Tiền Giang

Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang chỉ đạo xử lý nghiêm cán bộ có liên quan vụ Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an phá trường gà tại tỉnh này. 

Thiện Chí