- Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, theo báo cáo các bộ ngành, địa phương thì số vi phạm về bổ nhiệm, tuyển dụng, luân chuyển cán bộ rất ít nhưng ngược lại khi kiểm tra thì số vi phạm rất nhiều lần.

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương chiều nay, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị năm 2019 Thủ tướng giao chỉ tiêu tinh giản biên chế cho các cơ quan hành chính khối công chức là 2%.

Bởi theo ông, 4 năm thực hiện tinh giản biên chế, các bộ ngành, địa phương chỉ giảm có 4,6%, 3 năm còn lại đòi hỏi phải giảm mỗi năm 1,8% thì mới đạt mục tiêu giảm ít nhất 10% theo nghị quyết 39 của Bộ Chính trị. Đối với khối sự nghiệp, ông Tân đề nghị giữ nguyên, năm 2019 tinh giản 2,5%.

Bộ trưởng Nội vụ cũng thông tin thêm, bộ chuẩn bị trình Thủ tướng để giao biên chế cho các bộ ngành, địa phương ngay trong ngày 20/7 này.

Để thực hiện tinh giản biên chế, Bộ trưởng Nội vụ đề nghị Thủ tướng sớm ban hành nghị định sửa đổi bổ sung nghị định 108 mà Bộ đã lấy ý kiến theo hướng đẩy mạnh phân cấp cho địa phương để giải quyết vấn đề tinh giản biên chế, mở rộng thêm 4 đối tượng…

Bộ đã có văn bản gửi các bộ ngành, địa phương về việc báo cáo tình hình thực hiện thông báo 43 của TƯ ngày 28/12/2017. Tuy nhiên đến nay Bộ mới nhận báo cáo của 15 bộ, 34 tỉnh. Ông đề nghị các bộ ngành, địa phương nên có báo cáo kịp thời để Bộ Nội vụ tham mưu với Chính phủ có giải pháp xử lý các trường hợp bổ nhiệm, tuyển dụng, luân chuyển cán bộ không đúng quy định.

“Theo chúng tôi nhận được báo cáo đến giờ này, các bộ ngành, địa phương báo cáo số vi phạm rất ít nhưng ngược lại khi kiểm tra thì số vi phạm rất nhiều lần”, Bộ trưởng Nội vụ lưu ý và đề nghị, các bộ ngành, địa phương chỉ đạo rà soát và có xử lý thực hiện đúng thông báo của TƯ.

Về sắp xếp các đơn vị hành chính của cấp xã, cấp huyện, Bộ trưởng Nội vụ cho biết, theo kế hoạch 07 thì những nơi có diện tích đất và dân số dưới 50% tiêu chí đề ra thì phải sắp xếp lại. “Hiện nay chúng tôi nhận đủ 63 báo cáo của các tỉnh thành thì có 16 huyện phải sắp xếp lại với tổng cộng 637 xã”, Bộ trưởng Nội vụ thông tin.

Ông đề nghị các địa phương có kế hoạch thực hiện ngay việc này để báo cáo Chính phủ, xin ý kiến Bộ Chính trị về chủ trương chung để thực hiện.

Giảm 50% chi cục thuế

Nói về việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế trong ngành tài chính, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, bộ đã quyết định giải thể 43 phòng giao dịch tương đương với các chi cục thuộc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh từ 1/6 vừa qua và tiếp tục sắp xếp, rà soát lại các chi cục thuế, hải quan, tổng cục dự trữ,... theo khu vực để giảm đầu mối, nâng cao hiệu quả lao động.

"Chúng tôi cam kết từ nay đến 2020 sẽ giảm 50% chi cục thuế. Trong quá trình này, tôi đề nghị các địa phương ủng hộ, phối hợp với Bộ Tài chính triển khai thực hiện việc sắp xếp lại các cơ quan tài chính trên địa bàn, đảm bảo đúng lộ trình, đảm bảo hoạt động, không ảnh hưởng thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tài chính, ngân sách", Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói.

Liên quan đến đổi mới đơn vị sự nghiệp công, Bộ trưởng Bộ Tài chính đánh giá các bộ, ngành, cơ quan TƯ và địa phương chậm triển khai các nhiệm vụ được giao. Sau hơn 3 năm, từ tháng 2/2015 đến nay thì các bộ mới trình Chính phủ ban hành 2 nghị định về cơ chế tự chủ trong lĩnh vực về khoa học công nghệ, sự nghiệp kinh tế và một số lĩnh vực khác. Hiện còn 6/8 nghị định trong các lĩnh vực về y tế, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, thông tin truyền thông và văn hóa chưa được ban hành.

Bộ trưởng đánh giá như vậy là "quá chậm". Việc đánh giá dịch vụ công mới có ở lĩnh vực y tế mới ban hành khung giá dịch vụ ở cơ sở khám bệnh, các lĩnh vực khác chưa được triển khai.

“Nếu tiến độ thực hiện như thời gian vừa qua, khó có thể thực hiện đúng mục tiêu theo tinh thần nghị quyết 20 của TƯ 6”, Bộ trưởng Tài chính cảnh báo và cho rằng như vậy rất khó tạo cơ sở để thực hiện các mục tiêu cải cách tiền lương và BHXH.

Vì vậy Bộ trưởng Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ khẩn trương xây dựng các nghị định theo yêu cầu của nghị quyết TƯ 6, TƯ 7; kiến nghị các địa phương tập trung xây dựng hoàn thiện đề án quản lý, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, tăng cường phân cấp, giao quyền tự chủ.

Sắp xếp bộ máy công an đụng chạm ghê gớm, chú ý từng bước đi cho chắc chắn

Sắp xếp bộ máy công an đụng chạm ghê gớm, chú ý từng bước đi cho chắc chắn

Việc sắp xếp bộ máy đụng chạm ghê gớm, cần chú ý từng bước đi cho chắc chắn - Tổng bí thư nhắc nhở.

Đẩy nhanh đổi mới, sắp xếp bộ máy Công an

Đẩy nhanh đổi mới, sắp xếp bộ máy Công an

Đẩy nhanh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bộ Nội vụ làm gì để 'giảm béo' bộ máy cồng kềnh?

Bộ Nội vụ làm gì để 'giảm béo' bộ máy cồng kềnh?

Tới đây, tổ chức bộ máy sẽ hạn chế thành lập mới tổng cục, cục thuộc bộ; hợp nhất một số cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tương đồng...

Tinh gọn bộ máy sẽ ra tiền, ra gạo

Tinh gọn bộ máy sẽ ra tiền, ra gạo

Thực hiện tốt nghị quyết 18 TƯ 6, bộ máy tinh gọn không những nâng cao chất lượng hoạt động mà còn ra tiền, ra gạo.

Tinh giản biên chế trong mắt Bộ trưởng Nội vụ

Tinh giản biên chế trong mắt Bộ trưởng Nội vụ

Tới đây tổ chức sở, ngành; phòng, ban phần lớn sẽ do địa phương chủ động quyết, TƯ không còn áp đặt một khung chung.

Tinh giản biên chế: 'Giảm đâu thì giảm, đừng giảm chỗ tôi'

Tinh giản biên chế: 'Giảm đâu thì giảm, đừng giảm chỗ tôi'

Bộ trưởng Nội vụ kể trong quá trình làm việc về tinh giản biên chế với các địa phương, có nhiều ý kiến. "Giảm đâu thì giảm, đừng giảm chỗ tôi”.

Thu Hằng - Thúy Hạnh