Tại quyết định 233/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng.

Tại quyết định 234/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Binh đoàn 12 kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng.

T.Nam

Triển khai quyết định của Ban bí thư với Giám đốc công an Thái Bình

Triển khai quyết định của Ban bí thư với Giám đốc công an Thái Bình

Chiều 11/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã tổ chức Hội nghị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.