Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Bình và Phùng Sĩ Tấn

Cụ thể, tại quyết định 1185/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Chuẩn Đô đốc Hải quân Nguyễn Trọng Bình, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Tại quyết định 1186/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2, giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Theo VGP

Hòa Bình điều động, luân chuyển, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ

Hòa Bình điều động, luân chuyển, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ

Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.