Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, việc thành lập và đưa bộ phận một cửa vào hoạt động thể hiện rõ nỗ lực và quyết tâm của Bộ Ngoại giao trong việc thực hiện chủ trương cải cách mạnh mẽ của Chính phủ. Bộ Ngoại giao luôn xác định công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin là ưu tiên hàng đầu.

Bộ Ngoại giao khai trương bộ phận một cửa
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tuyên bố khai trương bộ phận một cửa của Bộ Ngoại giao

Phó Thủ tướng yêu cầu:

Các đơn vị trong Bộ quán triệt, triển khai đúng quy định của Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với với Văn phòng Chính phủ và các bộ/ban/ngành liên quan trong việc giám sát, thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, tích cực, sáng tạo trong việc đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa.

Công chức được cử tới làm việc tại bộ phận một cửa phải đảm bảo được chuyên môn, kỹ năng, tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật và tổ chức, luôn rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tinh thần trách nhiệm trong công việc, thái độ giao tiếp với tổ chức, người dân chuyên nghiệp, lịch sự.

Cục trưởng Cục Lãnh sự trực tiếp quan tâm, chỉ đạo, quản lý và vận hành bộ phận một cửa. Các đơn vị chức năng của Bộ Ngoại giao thường xuyên rà soát, kiện toàn, nâng cấp các thủ tục hành chính của Bộ theo hướng đơn giản hóa, thống nhất và hiệu quả.

Bộ Ngoại giao khai trương bộ phận một cửa
Phó Thủ tướng và các đại biểu tham quan và trực tiếp thử nghiệm dịch vụ tại bộ phận một cửa
Bộ Ngoại giao khai trương bộ phận một cửa
Bộ Ngoại giao khai trương bộ phận một cửa
Bỏ biên chế suốt đời có ngăn công chức 'sáng cắp ô đi, tối cắp về'?

Bỏ biên chế suốt đời có ngăn công chức 'sáng cắp ô đi, tối cắp về'?

ĐB Bùi Văn Xuyền, ủy viên thường trực UB Pháp luật QH trao đổi với VietNamNet về một số nội dung dự luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cán bộ, công chức và luật Viên chức trình QH chiều nay.

Thái An