Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trao quyết định và chúc mừng 3 tân Vụ trưởng

Theo đó, Bộ trưởng Ngoại giao quyết định: Bổ nhiệm bà Nguyễn Minh Hằng, Quyền Vụ trưởng Vụ Hợp tác kinh tế đa phương giữ chức Vụ trưởng Vụ Hợp tác kinh tế đa phương;

Bổ nhiệm ông Lê Chí Dũng, Quyền Vụ trưởng Vụ châu Mỹ giữ chức Vụ trưởng Vụ châu Mỹ;

Bổ nhiệm ông Đỗ Hùng Việt, Quyền Vụ trưởng Vụ các Tổ chức quốc tế, giữ chức Vụ trưởng Vụ các Tổ chức quốc tế.

Phó Thủ tướng tin tưởng, là những cán bộ dày dạn kinh nghiệm và trưởng thành từ chính các đơn vị đang công tác, các tân Vụ trưởng sẽ hoàn thành tốt công việc được giao.

Ban Bí thư điều động ông Bạch Ngọc Chiến nhận nhiệm vụ mới

Ban Bí thư điều động ông Bạch Ngọc Chiến nhận nhiệm vụ mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Bạch Ngọc Chiến được điều động, chỉ định tham gia làm ủy viên Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Theo VGP